Ajuntament de Lleida

Ocupació de la via pública per activitats comercials, publicitàries o informatives

Mitjançant aquest tràmit online es poden sol·licitar les ocupacions de via pública següents:

 1. Ocupacions de la via pública amb casetes, carpes expositores, taules, o vehicles, per activitats publicitàries, comercials, d'informació o de difusió.
 2. Ocupació per a la venda de productes inclosos en els següents apartat:
  • Palmes i palmons
  • Sant Jordi (presentació de sol·licituds de l'1 de març al 18 d'abril)
  • Tots Sants (flors/castanyes)
  • Mercats Nadal
  • Casetes pirotècnia
  • Venda ambulant
 3. Ocupacions amb voladís amb elements publicitaris (banderoles)
 4. Ocupació de la via pública per a filmacions cinematogràfiques i publicitàries.
 5. Ocupació de la via pública i els terrenys d'ús públic amb firetes fora dels períodes oficials de festa de la ciutat i festes de barri.

Característiques

Com es fa

En tots els casos s'haurà de fer arribar la sol·licitud, com a mínim, 15 dies abans de la data en què s'hagi de realitzar l'activitat.