Ajuntament de Lleida

Sol·licitud per a la cessió de l'Auditori Municipal Enric Granados

La Regidoria de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de Lleida ofereix, l'Auditori Municipal Enric Granados, un espai per tal que les entitats culturals, empreses, col·legis professionals i organitzacions puguin utilitzar la sala per a actes diversos.

Cal acordar previament data amb l'Auditori per tal de preveure la disponibilitat de l'equipament.

Característiques

Aquests espai són la sala 1 i la sala 2 de l'Auditori Municipal Enric Granados, amb un aforament màxim de 803 localitats i de 243 localitats, respectivament (en funció de la disposició de l'escenari i de les necessitats tècniques que sota cap concepte es pot ultrapassar per raons de seguretat). No es pot fer un ús simultani de les sales.

Com es fa