Lleida Marxa
Inici Seu electrònica Quadern de tràmits i serveis
Quadern de tràmits i serveis

Criteris de presentació de la documentació d’instruments de Planejament i Gestió urbanística

L'objecte d'aquests criteris és regular la presentació dels documents urbanístics per a la seva tramitació municipal, per a fer efectius els principis de publicitat i   eficàcia establerts en la legislació urbanística vigent.

La finalitat és permetre l'accés públic al contingut dels documents, facilitar l'anàlisis tècnic de la documentació, reduir el temps de tramitació administrativa i disminuir el consum de paper.

Aquests criteris són d'aplicació a tots els documents tècnics dels instruments de planejament i gestió urbanística.

Característiques

Els documents tècnics urbanístics que es presentin per a la seva tramitació, es composaran de:

  • (1) Un suport informàtic, CD o DVD, que contindrà el document original, amb format digital pdf, amb el contingut establert per la legislació urbanística i pel planejament general vigent per a cada instrument.
  • (2) Una còpia impresa en suport paper, amb idèntic contingut què el document digital que conté el suport informàtic. (Excepte quan l'aprovació definitiva depengui d'un altre òrgan diferent de l'ajuntament, què caldrà aportar un altre exemplar en format de paper del document que resulti aprovat definitivament).
  • (3) Un imprès signat pel tècnic autor de la proposta on hi consti que el document aportat en suport de paper és una còpia idèntica què es correspon exactament amb el document original, en format digital, que conté el suport informàtic.

Com es fa

  

Enllaços


Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Veure aquesta web en:
versió mòbil | versió clàssica

© Ajuntament de Lleida | Avís legal
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)