Català Español English
La Paeria - Ajuntament de Lleida
Premi Smart People with Smart Ideas

 

Inici > Acta del jurat del Premi Smart People with Smart Ideas - Edició 2015

Guanyadors Premi Smart People with Smart Ideas - Edició 2015

Reunits a Barcelona, el 22 d'abril de 2015, a les 13.00h, el Jurat del Premi Smart People with Smart Ideas, edició 2015, integrat pel Sr. Joan Majó Cruzate, que actua com a president, el Sr. Jordi Marín Puigpelat i el Sr. Ferran Badia Pascual (que actua per mitjans telemàtics), designats per decret d’Alcaldia de data 20 d'abril de 2015, per qualificar les propostes i candidatures presentades,

Resol:

1. Designar com a secretari al Sr. Antoni Saldaña Lapeña, Responsable Coordinador d’Informàtica i Tecnologies de l'Ajuntament de Lleida, que recollirà les deliberacions i en redactarà l’acta corresponent.

2. Valoració dels projectes presentats
Primerament, el jurat valora molt positivament la qualitat dels projectes presentats, l'esperit emprenedor i innovador que presenten i la vàlua i potència de cadascun d’ells, així com el caràcter participatiu del model de proposta oberta de candidatures per persones o entitats a través de la xarxa.

Després d’analitzar tots els projectes presentats pels participants, i després de debatre les qualitats de cadascun d'ells, s’acorda:

a) Tenint en compte la capacitat de convertir idees en productes i serveis aplicant noves tecnologies en nous mercat, la seva capacitat de desenvolupar-se dins de mercats internacionals, la seva capacitat de creixement i la seva implicació en la formació de nous tècnics en les diverses tecnologies emprades,

El jurat acorda atorgar el premi "Smart People with Smart Ideas", edició 2015, a la proposta:

Plunge Interactive

Plunge Interactive

Plunge Interactive és una companyia de desenvolupament de jocs per a tercers, ubicada a Lleida. Es va fundar el febrer del 2011 per un equip de joves emprenedors experts en el món dels videojocs.

Al seu portafoli destaquen títols que han conquerit les primeres posicions arreu del món, acumulant milions de descàrregues.

Els seus clients es distribueixen a Europa i, sobretot, als Estats Units.

Actualment, les oficines reuneixen prop de 30 professionals, majoritàriament programadors, però també artistes, testers i dissenyadors.

 

b) Tenint en compte la seva capacitat d'emprenedoria, la capacitat de generar noves oportunitats de negoci dins de mercats clàssics, implementant adequadament les noves tecnologies, la seva capacitat d'operar globalment i la seva capacitat de convertir una idea en productes i serveis,

El jurat acorda atorgar l'accèssit del premi "Smart People with Smart Ideas", edició 2015, a la proposta:

Blackpier

Blackpier

Blackpier és una empresa lleidatana, creada per joves emprenedors lleidatans, capaç de produir els seus productes a la Xina i vendre'ls i distribuir-los per tot el món amb una logística eficient.

Blackpier permet que una persona faci la comanda d'un vestit a mida per Internet, en només 10 minuts, i que el rebi posteriorment a domicili, en qualsevol lloc del món i amb un preu competitiu.

 

c) Així mateix, el jurat ha decidit fer una menció especial als projectes:

Cobertura mòbil GENCAT
SmartCAT, l'estratègia Smart de Catalunya

Cobertura mòbil GENCAT

Aquests projectes han estat impulsats per la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació

En aquest cas, s'ha volgut senyalar l'esforç per Innovar i donar nous serveis a la ciutadania fent un ús nou i intel·ligent de les noves tecnologies i els nous serveis que aquestes permeten.

Aquests projectes també són un exemple de model participatiu, de la col·laboració dels àmbits públic-privat i de l'esforç de les administracions públiques de Catalunya per impulsar el model de ciutats Smart.

 

I sense altres temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14.30h al lloc i data suara esmentat.

El secretari
Antoni Saldaña

Descarrega l'acta del jurat en format PDF


© Ajuntament de Lleida | Avís legal | Accessibilitat
informatica@paeria.cat