Subscripció a les notícies

Adreça de correu electrònic
Em vull subscriure també a les e-News de Paeria

Subscripcions a les notícies

Si també es vol rebre informació per altres mitjans

Abans cal donar l'adreça de correu electrònic a l’apartat Subscripció a les notícies.

(Camps opcionals)
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Adreça
Ciutat
Codi postal
Telèfon
Telèfon mòbil
Fax


Consideracions
· L'usuari sempre pot donar-se de baixa d'aquest servei.
· En el moment de donar-se d'alta al servei es rep una contrasenya que permet gestionar la subscripció o donar-se de baixa. També es pot demanar la baixa des de les notícies rebudes.
· Per a més informació, cal contactar amb :
Palma - Centre de Recursos Juvenils
C. la Palma, 6-10, 25002 Lleida
Tel. 973 700 666
joventut@paeria.cat
· Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).
· L'usuari pot exercir el seu dret d'accés, de rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) per mitjà de la mateixa aplicació continguda en el web o sol·licitant-ho personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic a Palma - Centre de Recursos Juvenils.