FAQ's

Què cal instal·lar? Com s’instal·larà?

Bàsicament, cables (de fibra òptica) i equips associats (caixes de connexió).

El desplegament s'efectuarà per centrals capçaleres, les àrees de les quals abastaran la totalitat de la ciutat seguint la infraestructura actual de la xarxa de coure de Telefónica. El cablejat d'alimentació i de distribució s’instal·larà per la infraestructura actual canalitzada, i el de dispersió s'haurà d'adaptar a les instal·lacions existents dels edificis, entrant de forma canalitzada si estan preparats, o per patis interiors i façanes segons permeti la topologia de l'edificació.

En aquests últims casos, Telefónica sol·licitarà i obtindrà, prèviament a la instal·lació, el preceptiu permís als particulars afectats, assumint i solucionant les incidències i reclamacions puntuals que puguin produir-se.

En què beneficiarà la implantació del FTTH?

Els ciutadans disposaran de moltes més prestacions per un preu similar que paguen en l'actualitat per l'accés a la xarxa de coure tradicional, motiu pel qual s'accelerarà la seva inclusió digital i es potenciarà la seva incorporació a la Societat de la Informació tot disposant d'accés als nous serveis, aplicacions, continguts i plataformes que només podran ser prestats mitjançant xarxes de nova generació.

La disponibilitat d'infraestructures d'accés ultra-ràpid en el municipi permetrà a les empreses situades al seu territori millorar la seva productivitat i competitivitat, en les mateixes o millors condicions tecnològiques que les seves homòlogues europees.

La posada en marxa d'aquest projecte dinamitzarà el mercat de banda ampla en el municipi i permetrà una millor i major oferta de serveis, que redundarà en una millor qualitat de vida dels ciutadans. Així mateix, proporcionarà una millor experiència de client, que permetrà que els ciutadans percebin un major valor de les infraestructures de telecomunicació existents en el municipi.

Aquest projecte permetrà reduir l’escletxa digital intramunicipal, en permetre que tots els ciutadans puguin gaudir dels mateixos serveis i aplicacions, independentment de la distància dels seus habitatges a la central que li proporciona servei. Cal recordar que, a l'actualitat, la capacitat del servei basat en XDSL i coure depèn, en gran mesura, de la distància a la central telefònica.

Aquest projecte permetrà a la ciutat ser pionera en el compliment dels objectius de l'Agenda Digital Europea (50% de llars connectades a xarxes d'accés a Internet amb velocitat de connexió a 100 Mbs l'any 2020) i de l'Estratègia 2011-2015 del Pla Avança 2 (disponibilitat de banda ampla a 100 Mbs pel 50% de la població l'any 2015).

El projecte de desplegament de fibra òptica permetrà posicionar al municipi en la nova economia digital, podent oferir als seus ciutadans i empreses la base tecnològica sobre la qual construir un nou model productiu, veient així potenciada la seva capacitat per convertir-se en pol d'atracció per a la implantació d'empreses de base tecnològica, que precisen de recursos de connectivitat que, únicament, les modernes xarxes de fibra òptica poden proporcionar.

Quin és el cost de la instal·lació? A què em compromet?

El cost íntegre del desplegament de fibra òptica és a càrrec de Telefònica.

No us compromet a contractar cap servei. Només que ho vulgui, podrà sol·licitar i contractar els serveis del seu interès basats en aquesta tecnologia FTTH.

A més, les finques/propietats que en disposin de FTTH es veuran revaloritzades davant d’aquelles que no en disposin, essent el seu manteniment i la connexió individual de cada client també a càrrec de Telefònica.

Que passa si dic que no?

Com hem comentat, aquest desplegament de fibra òptica es fa seguint el traçat de l’actual xarxa de coure, això fa que moltes finques depenguin de la xarxa de distribució i/o de dispersió unes de les altres, per aquest motiu quan una finca nega el permís no només queda aquesta fora de cobertura FTTH sinó que a més en moltes ocasions afecta a la resta de finques que en depenen d’aquell traçat, deixant-les també fora de cobertura. A mes a mes, el desplegament es un procés que es fa de manera massiva i per aquest motiu una vegada realitzat passarà força temps fins que sigui possible cobrir les zones fosques (que hagin quedat fora de cobertura) ja que les inversions i personal s’adreçaran a un altre part del territori.

Com i quan podré contractar serveis sobre el FTTH?

Tan bon punt la instal·lació estigui efectuada, les Unitats Comercials posaran en cobertura la vostra finca i a partir d’aleshores ja podreu contractar els serveis disponibles sobre aquesta tecnologia.

Aquest desplegament afectarà a les zones industrials?

El desplegament es fa per donar cobertura a les llars i es el seu objectiu fonamental. Aprofitant el desplegament s’analitzarà si hi ha zones industrials on sigui d’interès fer el desplegament.

Principals beneficis

més velocitat i estabilitat
velocitat de pujada i baixada simètriques
serveis de valor afegit: TV HD, Internet, fixe i mòbil

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Condicions d'ús telèfon d'atenció 010 Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

© Ajuntament de Lleida | Avís legal
Accessibilitat