Avantatges

Velocitat de descàrrega/pujada per tipus de tecnologia (Mb/s)

Gràfic representatiu de la velocitat de descàrrega/pujada per tipus de tecnologia (Mb/s)

La millora de l'experiència de l'usuari suposarà major satisfacció comparat amb XDSL

Experiència d'usuari millorada

 • Millora en la fiabilitat de la connexió a Internet
 • Velocitats més altes i més estables
 • Velocitat de pujada i baixada simètrica
 • Permet nous serveis (per exemple streaming en HD)
 • Fonamental per a treballs a casa o oficines

El projecte ha estat concebut sobre la premissa de minimitzar l'impacte mediambiental i la molèstia als veïns

 • En domini públic, el projecte utilitza infraestructures de canalitzacions existents a la ciutat perquè les instal·lacions siguin reduïdes al mínim.
 • Les empreses que duran a terme el desplegament es comprometen a no instal·lar cap pas aeri.
 • Respecte de les noves instal·lacions de les empreses que portaran a terme el desplegament, que utilitzin passos aeris existents, es comprometen a participar conjuntament amb qualsevol iniciatva futura que l'Ajuntament iniciï per al seu soterrament.
 • Pel que fa a les instal·lacions en domini privat, sempre es realitzen amb l'acord de la comunitat i respectant les seves indicacions. La primera opció sempre és la utilització d'infraestructures comunes existents o, en el seu defecte la utilització de zones comunes de l'edifici al seu interior. Només en aquells supòsits en què no sigui tècnicament i operativament viable la realització d'instal·lacions en aquestes zones s'utilitzarà la instal·lació en exterior, buscant sempre la major mimetització i reducció d'impacte visual.
 • Pel que fa a les connexions individuals de clients, únicament es realitzen sota demanda de servei i l'acord amb l'empresa que fa el desplegament contempla l'intercanvi d'aquestes connexions quan els clients decideixin canviar de proveïdor, la qual cosa evitarà futures noves obres.

Les xarxes de fibra òptica son el sistema més avançat de telecomunicacions existent:

 • Cada fil de fibra òptica (de diàmetre similar al d'un cabell humà) substitueix fins 64 parells de coure.
 • És totalment passiva, no transportant electricitat i no requereix, cap dels seus elements intermedis, de subministrament elèctric per funcionar ni emetent cap mena de radiació electromagnètica.
 • Les evolucions de la xarxa no suposen actuacions posteriors en instal·lacions ja que la capacitat portant de cada fil de fibra òptica està determinada per l'equipament instal·lat als extrems (central/capçalera i cada equip de client) i conseqüentment no requereix d'actuacions en el domini públic.
 • Es tracta d'una arquitectura de xarxa segura i fiable que requereix molt poc manteniment un cop es troba en servei comercial.

Principals beneficis

més velocitat i estabilitat
velocitat de pujada i baixada simètriques
serveis de valor afegit: TV HD, Internet, fixe i mòbil

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Condicions d'ús telèfon d'atenció 010 Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

© Ajuntament de Lleida | Avís legal
Accessibilitat