Joan Queralt Colom

Regidor Grup Municipal PSC

 

Dades personals i professionals


Nascut a Lleida (Horta) i pare.

Batxillerat i Administració.

Regidor des de l'any 2018 del grup PSC Lleida.

Empresari del mon immobiliari - agent de la propietat immobiliari.

Col·legiat.

Agricultor i ramader fins el 1998.

 

Altres dades


President de l’AVV de la partida Torres de Sanui.

Vice-president de la FAV (4 anys).

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: jqueralt@paeria.cat
Telèfon: 973 700 331

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2020


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2019
Parcial 2.100,48 € 29.406,66 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.