Carme Valls Llaras

Regidora Grup Municipal PSC

 

Dades personals i professionals


Nascuda a Lleida i mare.

En l'actualitat realitzant un curs en direcció de Recursos Humans.

Estudis en Ciències de l'Educació.

BUP.

Expedidor Internacional.

Estudis en ADE.

Empresària.

En l’actualitat delegada i consellera d’una empresa d’àmbit nacional de RRHH.

Empresa pròpia - agencia de col·locació, selecció i intermediació laboral (des de fa 13 anys).

Gerent de l’editorial Alfazeta Edicions, S.L.

Serveis de RRHH Exterior d’Afrucat.

Cap del departament de logística i contractació d’Unió de Pagesos.

Cap del departament de logística d’Ilemo-Hardi.

Cap d’exportació de Frutas Leridanas, S.A.

Cap del departament de l’agència de Douanes Tassa.

 

Altres dades


He portat durant 6 anys el programa FRUITA A LES ESCOLES amb els proveïdors.

He fet de formadora.

Accèsit al premi de FUNDE per generació de llocs de treball.

Diploma de Responsabilitat empresarial d’INCORPORA.

 

Dades de contacte i xarxes socials


Adreça electrònica: cvalls@paeria.cat
Telèfon: 973 700 331

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2020


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2019
Parcial 1.326,00 € 18.564,00 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.