Anna Campos Valverde

5a Tinenta d'Alcalde
Regidora d’Ocupació i Responsabilitat Social

 

Dades personals i professionals


Nascuda a Tamarit de Llitera, el 12 de novembre de 1969.

Titulada en Ciències Empresarials. Especialitat Administració i Direcció d’Empreses. Universitat de Lleida, 1993

Màster ESADE-Cambra de Comerç en administració i direcció d’empreses.

Direcció i gestió en centres d’atenció a persones amb discapacitat.

Direcció d’equips de treball i lideratge.

Dels valors corporatius a les bones pràctiques i presa de decisions en equips interdisciplinaris.

La salut dels professionals.

Resolució de conflictes.

Psicologia positiva: lideratge i fortaleses.

Pensament estratègic i tolerància a la pressió.

Claus del canvi en les organitzacions.

Organitzacions centrades en les persones.

Contractació pública dels serveis socials a catalunya.

Formació en fiscalitat: aspectes financers.

Com aplicar l’ètica a la presa de decisions.

Iniciació i fonamentació a la bioètica.

La funció ètica en la discapacitat i en la pràctica assistencial.

Formació tècnico-jurídica en els àmbits laborals i de contractació de l’administació pública.

Dret laboral. Subrogacions.

Règim jurídic de les fundacions.

Règim jurídic de les unitats temporals d’empreses.

Reptes dels serveis socials per a les persones amb discapacitat.

Protecció jurídica i social de les persones amb discapacitat.

Règim fiscal i legal de les fundacions.

Els comptes anuals i la memòria de les fundacions catalanes.

Jornades d’ètica en l’acció social a les terres de Lleida.

Comptabilitat i Finances a la Empresa COMPTAB CENTRE, S.C.P. Mollerussa, 1989-90

Directora Executiva i Financera de la Fundació ASPROS. Lleida, 1990-2019

 

Altres dades


Membre del patronat de la Fundació ASPROS.

Membre del patronat de la Fundació Tutelar Alosa.

Membre de l’espai de reflexió ètica de la Fundació ASPROS.

Membre de la Junta de la Federació ALLEM.

Presidenta del Club Bàsquet Lleida.

 

Dades de contacte i xarxes socials


Adreça electrònica: acampos@paeria.cat
Telèfon: 973 700 320

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2020


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2019
Exclusiva 4.108,06 € 57.512.84 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.