Jaume Rutllant i Casas

Regidor de Ciutat i Cultura

 

Dades personals i professionals


Barcelona, 1966.

Estudis d’Enginyeria Tècnica esp. Electrònica Industrial. Especialitzat en Control Numèric Computeritzat, sistemes de regulació i Controls Lògics Programables.

Graduat en Geografia i Ordenació del Territori per la Udl, premi extraordinari de grau.

Especialista en Ciutats més intel·ligents i ciutadania per la UOC.

Cursant Màster en Ciutat i Urbanisme a la UOC.

Professor Consultor a l’assignatura de Geografia de la Població a la UOC.

Grup de recerca en Geografia Emocional a la UdL.

Expert Universitari en competències emocionals a les organitzacions per la UdL i en Neurolideratge per la UB

1984-2013: Empresari autònom dedicat a projectes i execució de sistemes d’automatització industrial.

2013-2019: Co-fundador d’AMESBÉ SL. Serveis per a les empreses en benestar en el treball.

 

Dades de contacte i xarxes socials


Adreça electrònica: jrutllant@paeria.cat
Telèfon: 973 700 394 Ext. 1272

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2020


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2019
Parcial 1.694,68 € 23.725,51 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Des del dia 1-01-2020 fins a 18-06-20 és retribuït com a dedicació exclusiva a l’Ajuntament com a tinent d’alcalde. A partir del dia 19-06-20 és retribuït com a dedicació exclusiva a l’Ajuntament com a regidor amb responsabilitat de govern . A partir del dia 30-07-20 és retribuït com a dedicació parcial a l’Ajuntament com a regidor amb responsabilitat de govern. Enllaç a retribucions dels membres de la corporació regulades al Cartipàs Municipal