La Paeria - Ajuntament de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida

Data de publicació: 9/3/2020

Darrers dies per presentar ofertes per la compra d’una parcel·la residencial lliure a Ciutat Jardí propietat de l’EMU


La licitació incorpora una modalitat de venda amb facilitats per al pagament

L’EMU destinarà íntegrament el producte de la venda de la parcel·la a polítiques d’habitatge a la ciutat

REGIDORIA D'HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

El termini de presentació d’ofertes per la compra d’una parcel·la residencial lliure al barri de Ciutat Jardí, propietat de l’EMU, encara la seva recta final i conclou el proper dijous 12 de març a les 14 hores. La licitació incorpora una modalitat de venda amb facilitats per al pagament, una vegada constatat l’interès de diferents empreses i promotors en la compra de l’esmentada parcel·la.

El solar, totalment urbanitzat i llest per a construir-hi, està situat a l’Avinguda Ciutat Jardí, 77, del Pla Parcial del Sector Sur 2 de Lleida. La finca té una superfície de 1.811’84 m2 i un sostre edificable de 3.206’96 m2 -es preveu un màxim de 22 habitatges- i el preu de licitació és de 1.201.070,66€ IVA exclòs.

El tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge, Sergi Talamonte, ha animat els inversors a licitar per aquest terreny i ha explicat que l’EMU destinarà íntegrament el producte de la venda de la parcel·la a polítiques d’habitatge a la ciutat, a ampliar i millorar el parc públic d’habitatge i a lluitar contra l’emergència habitacional a Lleida.

Com a novetat, i als efectes de facilitar el finançament a les promotores interessades, el plec ofereix la possibilitat de pagament ajornat que s’articularà de la següent forma: en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació de l’adjudicació, s’abonarà, en concepte d’arres penitencials, el 20% del preu d’adjudicació. El pagament de la resta del preu es farà en el moment de la formalització de l’escriptura pública, en un termini màxim 12 mesos des de la notificació de l’adjudicació. En cas que l’adjudicatari hagi proposat un termini inferior, el pagament de la resta del preu la formalització de l’escriptura pública s’efectuarà en el termini proposat per l’adjudicatari.

L’EMU, a l’hora d’escollir la millor oferta, tindrà en compte en un 60% el preu de compra ofert, i el 40% restant es valorarà en funció de la reducció del termini de pagament. La manca de formalització de l’escriptura en els terminis fixats en l’adjudicació, d’acord amb el Plec i l’oferta de l’adjudicatari, donarà lloc a la resolució de l’adjudicació amb pèrdua del pagament efectuat en concepte d’arres penitencials i confiscació de la fiança.

Inici de la licitació per a l’arrendament d’un local destinat a restauració al carrer Cavallers

L’EMU ha iniciat la licitació de l’arrendament d’un local destinat a restauració al carrer Cavallers, situat als baixos del carrer Cavallers, 40, de Lleida. Es requereix que l’activitat aporti un valor afegit que dinamitzi el Centre Històric.

L’import mínim de la renda objecte d’arrendament del local es fixa en 400 euros mensuals més l’import que correspongui en concepte d’IVA. El contracte es fixarà per un període de set anys a partir de la formalització del mateix.

La forma d’adjudicació del contracte de l’arrendament serà el concurs públic, en què qualsevol interessat podrà presentar una oferta.

El termini màxim de presentació de propostes finalitza el dia 27 de març a les 14 hores.


Versió de la notícia per imprimir


Compartir<< Tornar

© Ajuntament de Lleida | Centre de Privacitat
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.