La Paeria - Ajuntament de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida
Inici Notícies

La Paeria presenta un pressupost de contenció per l'any 2020, que "sembrarà" les bases d'un nou model de gestió responsable, transparent i eficaç

Data de publicació: 26/11/2019

L'alcalde, Miquel Pueyo, anuncia que la prioritat de l'any vinent serà "posar ordre a les despeses de la Paeria", per adaptar-les als ingressos reals "gestionant els recursos amb equitat, coratge i rigor" i fent front a les hipoteques heretades d'anteriors governs

L'any 2020 es començarà a implantar el pla de govern municipal, que prioritza la transició ecològica, els serveis socials, el govern ètic i transparent, la participació ciutadana, el microurbanisme de proximitat i el civisme

Pel que fa a les inversions, es prioritzaran les obres de la nova seu del Museu Morera i la construcció de l'edifici de l'Escola de Pinyana, una assignatura pendent des de fa deu anys

ALCALDIA

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha presentat aquest matí el pressupost de la Paeria per l'any 2020, que ha definit com "de contenció i realista, tant en la previsió dels ingressos com en la de despeses, però que obre la porta a un model de gestió responsable, transparent i eficaç". El pressupost, ha indicat, "adapta les despeses als ingressos reals de l'Ajuntament" i ascendeix a un import total de 164.333.353,60 euros.

El paer en cap ha justificat aquesta necessitat de contenció per responsabilitat davant de la situació heretada de governs anteriors. "Com ja vam explicar al setembre, tenim dues hipoteques. Una a mitjà i llarg termini, en forma d'endeutament de 175 milions d'euros, el triple que altres ciutats catalanes de dimensions similars, i una altra a curt termini en forma d'una sobreexecució del pressupost del pressupost de l'any 2019. La situació econòmica i financera de la Paeria compromet la capacitat d'inversió i afecta directament els serveis que es presten a la ciutadania. Aquesta situació no pot ser presa ni contestada amb frivolitat", ha afirmat Pueyo.

La voluntat de la Paeria de cara a l'any 2020 és doncs, de "posar ordre en les despeses" i reduir l'endeutament per a "sembrar de cara al futur". Per fer-ho el pressupost redueix totes les que poden considerar-se "supèrflues", com són les protocol·làries, l'aparcament gratuït per als regidors i regidores, la revista municipal i tots els àpats i torronades. La situació comportarà també efectes sobre els serveis públics municipals i sobres les entitats i associacions que treballen amb l'Ajuntament, que se'ls hi explicarà amb responsabilitat, ha assenyalat Pueyo.

Malgrat aquesta necessària contenció, el pressupost de l'any vinent també sembra les llavors d'aquest nou model de governança que vol implantar el govern municipal, amb una gestió responsable, transparent i eficaç. Això es concretarà en un Pla d'Acció Municipal (PAM) que es presentarà a la primavera i que definirà l'acció de govern, ha indicat Pueyo.

Quant a les polítiques concretes, les prioritats seran una aposta decidida per la transició ecològica, amb la incorporació d'un tècnic de lluita contra el canvi climàtic i la instal·lació de panells fotovoltaics a teulades públiques; els serveis socials, incentivant les polítiques d'habitatge amb l'entrada de nous pisos a l'Ajuntament; la creació de la bústia ètica d'alerta ciutadana i denúncia de la corrupció, l'elaboració d'un codi ètic i la publicació de totes les factures municipals; la promoció del microurbanisme de proximitat; i l'aposta pel civisme, amb la incorporació de 32 nous agents de la Guàrdia Urbana i la creació d'un pla de treball amb noves formes de participació, mediació i pacte per millorar la convivència.

El pressupost per 2020 també afrontarà, ha assenyalat Miquel Pueyo, la greu situació en què es troben projectes com el del Museu Morera o l'INNO4AGRO, degut a una mala previsió de les inversions de l'anterior govern "i que estem treballant per revertir i fer-los viables". A més una altra aposta molt important és l'acord amb la Generalitat per fer viable la construcció de l'Escola de Pinyana, pendent des de fa ja deu anys, i que passarà a tenir dues línies amb la integració de l'Escola de Balàfia en un nou edifici amb gairebé 400 alumnes.

"El 2020 serà un any de posar ordre, renegociar els deutes, d'abandonar les pràctiques de xutar endavant la pilota perquè algú altre la trobi més endavant i de redactar el PAM. El 2021 ja serà un any de canvis substantius i d'implantar nous programes, revisant, perquè no, si hem de seguir participant en tots els projectes i consorcis dels quals formem part. No és tasca fàcil, la farem gestionant els recursos amb equitat, coratge i rigor", ha afirmat l'alcalde. "El millor llegat que podem deixar és el de la gestió responsable i els projectes de ciutat de consens i que responen a l'interès general", ha afegit. Tall de veu de l'alcalde

Realisme en els ingressos i contenció en la despesa

La tinent d'alcalde de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Montse Pifarré, ha destacat per la seva banda que el pressupost "reflecteix cap a on vol caminar el govern, sent realista en els ingressos i amb contenció en les despeses". Pifarré ha assenyalat que la liquidació pressupostària de 2019 mostrarà una important caiguda en ingressos com l'IBI (1,2 milions d'euros menys que el pressupostat) i la plusvàlua (1,5 milions menys), que demostren que el pressupost de 2019 va ser irreal i incloïa, a més, despeses sense preveure el cost real de la partida en àmbits com personal, l'aportació al Consorci de Residus i al de Normalització Lingüística, per exemple. Tall de veu de la tinent d'alcalde Montse Pifarré

Aquest realisme en la previsió d'ingressos farà que el pressupost de 2020 sigui inferior en 4,5 milions al de 2019 (-2,7%), amb un descens especialment marcat de 2,5 milions en la plusvàlua, tenint en compte la controvèrsia legal al respecte, i en la previsió de venda de solars, que queda en 1,6 milions. L'any 2019 s'hi van pressupostar 6 milions, però només s'han venut per import de 150.000 euros, fet que ha frenat inversions.

Pel que fa a les inversions de 2020, hi ha una clara disminució dels recursos, però s'aposta per dur a terme obres com la construcció de l'Escola de Pinyana, que podrà iniciar-se durant el primer trimestre de l'any gràcies a l'aportació municipal d'1,2 milions en forma de conveni amb la Generalitat; la construcció dels nous nínxols al departament de Santa Cecília; i, vinculats a la venda de patrimoni, obres de millora al Centre d'Animals de Companyia, de reforestació fluvial al Camí del Riu i de compra de patrimoni.

A continuació, els tinents d'alcalde han desgranat el pressupost seguint l'esquema de les diferents àrees de govern.

Lleida connectada

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius, ha definit l'elaboració del pressupost com "una tasca titànica" pel seu caràcter de contenció que té una incidència molt directe en l'àmbit d'Urbanisme, ja que el pressupost d'inversions baixa de 13 a 5,1 milions d'euros. "Això comporta haver de prendre decisions. Posarem l'accent en el microurbanisme del dia a dia, que té incidència diària en el conjunt dels veïns, amb un reforç de la neteja, l'enllumenat, el manteniment del mobiliari, les voreres i el ferm i la inversió en els camins de l'Horta, que es mantindrà", ha afirmat. "Volem garantir el model del dia a dia enfront del de l'obra faraònica que ara fa que estiguem hipotecats", ha afegit. Tall de veu del tinent d'alcalde Toni Postius

Postius també ha apuntat que es planificarà una millora de línies i freqüències per reforçar la xarxa de transport públic i ha garantit que es farà un esforç econòmic per intentar fer viables dos projectes importants com són la construcció de la seu definitiva del Museu Morera i el projecte INNO4AGRO, vinculat al Parc Científic. "Assumim el compromís de no executar inversions i obres sense recursos. Hem de ser realistes i fer bona gestió, no enganyar a la gent, i intentar treure més rendiment del patrimoni municipal i aconseguir més diners d'altres administracions, que poden permetre fer créixer el pressupost d'inversions", ha conclòs.

Lleida valenta, propera i segura

La segona tinent d'alcalde i portaveu del Govern, Jordina Freixanet, ha fet referència al gran esforç que fa el govern amb aquest pressupost per endreçar el pressupost en matèria de personal. "Hi ha un augment de 5,7 milions de les despeses de personal, perquè ens havíem trobat que els treballadors de reforç i substitucions només estaven pressupostats per 9 mesos, quan alguns fa deu anys que són a la casa. També per incorporar els 32 nous agents de la Urbana que s'incorporen l'any vinent i per l'increment de sous previst als Pressupostos Generals de l'Estat", ha assenyalat. "És un pressupost que no creix, sinó que s'ajusta a la realitat i endreça el que ja tenim", ha afegit. A més, ha afirmat que durant l'any 2020 s'aprovarà la Relació de Llocs de Treball (RLT) i es negociarà un nou conveni, que permetran fer "canvis més estructurals". Mentrestant, s'incorporaran en plantilla 92 treballadors dels Serveis Socials que fins ara tenien una relació laboral vinculada al contracte programa amb la Generalitat, de manera que podran participar en els processos d'estabilització.

Freixanet també ha anunciat que "serem molt curosos en la gestió" en qüestions com les absències, les jubilacions, la racionalització de les substitucions i la revisió de complements com el de productivitat.

Lleida justa i compromesa

El tercer tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge i Transició Ecològica, Sergi Talamonte, ha fet èmfasi en les polítiques ambientals, per tal de reduir les emissions de CO₂ a la ciutat. Per fer-ho, es tirarà endavant l'Agència de l'Energia de Lleida, amb una primera missió de promoure la implantació d'instal·lacions fotovoltaiques en teulades de la ciutat ja des del primer moment. També es treballarà per la reducció de residus, amb una proposta per estendre la recollida porta a porta a tota la ciutat, i es mantindrà com a prioritat la política d'habitatge, per tal de contribuir al control del preu dels pisos i dels lloguers. En aquest sentit, ha destacat que s'està en converses amb diversos bancs perquè puguin cedir pisos per la Borsa d'Habitatge Social.

En l'àmbit de l'atenció a les persones, Talamonte ha anunciat la posada en marxa d'una Oficina d'Emergència Social, una finestreta única on el ciutadà amb necessitats socials trobi una atenció integral. També ha remarcat que l'educació seguirà sent una prioritat, amb el manteniment de l'esforç per la xarxa d'escoles bressol, la prioritat per la lluita contra la segregació escolar i l'aposta per fer ja l'escola de Pinyana.

Lleida emprenedora i saludable

La tinent d'alcalde i regidora d'ocupació i responsabilitat social, Anna Campos, ha destacat les prioritats pressupostàries en l'àmbit de la Lleida emprenedora, que passen per la promoció d'un teixit industrial fort, que creï riquesa i llocs de treball. "No defallirem en la recerca d'inversions. Cal aprofitar la represa de l'activitat de l'estació de mercaderies del Pla de Vilanoveta", ha assenyalat. A més, ha anunciat la redacció d'un Pla Estratègic de Turisme, per arribar a nous mercats; d'un Pla Local d'Ocupació, que ajudi a detectar les mancances en l'oferta i la demanda; l'aposta per la revitalització del teixit comercial tradicional; i de l'esportiu, amb especial atenció per l'esport de base, amb un impuls a les instal·lacions esportives i la viabilitat dels clubs.


<< Tornar

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Veure aquesta web en:
versió mòbil | versió clàssica

© Ajuntament de Lleida | Centre de Privacitat
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.