La Paeria - Ajuntament de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida
Inici Notícies

Via lliure a l’Inventari de Camins de l’Horta de Lleida

Data de publicació: 23/10/2019

La comissió de Polítiques de la Gestió Urbanística i Mobilitat ha donat el seu vistiplau perquè el ple d'octubre pugui aprovar aquest document, que inclou una relació detallada dels 479 quilòmetres de la xarxa de 228 vials públics fora del nucli urbà

REGIDORIA D'URBANISME

La comissió municipal de Polítiques de la Gestió Urbanística i Mobilitat ha donat avui el seu vistiplau a l’aprovació definitiva de l’Inventari de Camins de l’Horta de Lleida, que es durà a terme en el ple del pròxim dimecres. Aquest document inclou una relació detallada dels 228 vials públics en sòl no urbanitzable que s’han pogut documentar d’acord amb les fonts informatives disponibles (administratives, cartogràfiques, cadastrals, etc.), que completen una xarxa amb una longitud total de 479,04 km.

La comissió ha acceptat l’informe tècnic de resposta a les sis al·legacions presentades després de l’aprovació inicial al mes de març, de les quals tres han estat estimades. Cal tenir en compte que aquest expedient s’aprovarà després de dos processos d’exposició pública i tres votacions al ple. El regidor de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta, Joan Ramon Castro, ha destacat que es tracta “d’un document bàsic per poder millorar i fer més eficient la gestió dels camins de les partides de l’Horta de Lleida”.

L’Inventari de Camins de l’Horta de Lleida actualitza la Guia de les xarxes de camins i de reg de l'Horta de Lleida que es va elaborar l’any 1995. Aplegava un total de 243 camins amb 361 km, però tenia algunes deficiències en la seva elaboració, que justifiquen la necessitat de millorar-lo i actualitzar-lo, d’acord també amb les disposicions de la Llei Municipal i de Règim Local i el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.

La identificació dels camins inclou el seu nom documentat, sigui d’arrel popular o descriptiu de la seva funcionalitat o naturalesa; la seva longitud total; amplada mitjana de la calçada; tipus de ferm (paviment de reg asfàltic, formigonat o terra); la naturalesa del bé (béns d’ús públic, servituds de pas, etc); i la seva referència cadastral, quan el camí inventariat apareix al mapa parcel·lari cadastral vigent.

Els vials municipals de Lleida es classifiquen en diverses categories en funció de llur origen i funcionalitat.

Xarxa Local.- La xarxa local comprèn les antigues carreteres que l’Estat, la Generalitat o la Diputació, mitjançant convenis de cessió, han transferit a l’Ajuntament de Lleida. La titularitat i la gestió d’aquestes vies correspon actualment a l’Ajuntament de Lleida. Sumen un total de 35,23 km.

Xarxa Veïnal.- La xarxa veïnal comprèn els camins d’ús públic des de temps immemorial de connexió històrica entre nuclis de població, és a dir els camins rals i camins veïnals de naturalesa històrica. Abasta un total de 177,03 km.

Xarxa Rural.- La xarxa rural comprèn dues classes de vies, que sumen en total 244,74 km. Són:

A. Els camins rurals, de segon ordre, majoritàriament també de naturalesa històrica, que accedeixen a les diferents partides del terme i que connecten carreteres i camins veïnals.

B. Els camins de reposició, de construcció moderna, cedits a l’Ajuntament de Lleida per l’administració responsable de la seva construcció

Camins rurals no connectors.- Aquesta categoria comprèn camins que accedeixen a equipaments públics, i camins rurals d’ús públic sense connectivitat, generalment pavimentats i amb manteniment municipal. Són, en total, 22,03 km.

Les vies asfaltades sumen una longitud de 237,9 km (49,6% de la xarxa inventariada), mentre que les vies de terra sumen 241,1 km (51,4%).

La major part dels documents analitzats formen part dels fons conservats a les cartoteques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i del Instituto Geográfico Nacional, així com de l’Arxiu Municipal de Lleida.

Cessió d’un solar per ampliar el CAP de la Bordeta

D’altra banda, la comissió d’avui també ha donat el seu vistiplau a l'aprovació inicial de la mutació demanial subjectiva a favor del Servei Català de la Salut d'una finca municipal per tal de destinar-la a l'ampliació del Centre d'Atenció Primària de Bordeta Magraners.

Es tracta d'una finca de 1.252,03 m² situada entre els carrers Boqué i Reus, que ja va ser objecte d'una cessió d'ús al SCS el passat mes de maig, per a l'ampliació del CAP. Ara, atenent una petició del mateix Servei Català de la Salut, s'aprovarà la cessió en domini de la finca mitjançant una mutació demanial subjectiva de la titularitat del terreny. 


<< Tornar

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Veure aquesta web en:
versió mòbil | versió clàssica

© Ajuntament de Lleida | Centre de Privacitat
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.