La Paeria - Ajuntament de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida
Inici Ajuntament de Lleida

Ajuntament de Lleida

Cerca en aquesta pàgina

La Paeria: Nom de l'Ajuntament de Lleida des del 1264


El govern de la ciutat

Llegenda

L'enllaç s'obre en una nova finestraL'enllaç s'obre en una nova finestra
Document en format PDFDocument en format PDF

L'organització municipal

L'acció de govern

Informació administrativa

Perfil del contractant

L'Ajuntament de Lleida disposa d'un portal d'informació i publicació electrònica certificada digitalment en l'àmbit de la contractació pública anomenat Perfil del contractant L'enllaç s'obre en una nova finestra en acompliment del que estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual. Aquest perfil facilita l'accés a la documentació dels expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

Dins de cada licitació podeu trobar la informació relativa a Plecs Administratius, Plecs Tècnics o Projectes d'obres, Relació d'empreses licitadores, Composició, Convocatòries i Actes de meses de contractació, Adjudicacions, Formalització de contractes, etc.

A més a més, el Perfil del contractant de l'Ajuntament de Lleida està enllaçat a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat L'enllaç s'obre en una nova finestra i, per agregació, els contractes publicats per l'Ajuntament de Lleida es publiquen a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) , un portal únic, global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual.

Informació municipal

Atenció ciutadana

Webs i xarxes socials municipals

Altres webs


© Ajuntament de Lleida | Centre de Privacitat
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.