JOSEP MARIA SENTIS SUÑÉ

Coordinador General i Econòmic

 

Dades personals i professionals


Nascut a Lleida l’any 1964

Llicenciat en Dret per l’Estudi General de Lleida.

Diploma d’especialització en Comptabilitat i Auditoria de les Administracions Públiques Territorials, per la Universitat de Saragossa.

Funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, subescala Intervenció-Tresoreria, categoria superior.

Secretari-Interventor de l’Agrupació de municipis La Granadella-Bovera (1988-1990), de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues (1991-1994), del Consell Comarcal de les Garrigues-SAT (1991-1994) i de l’Ajuntament d’Alcoletge (1993-1994).

Interventor de l’Ajuntament de Balaguer (1990-1991)

Tresorer de la Diputació de Lleida (1994-2003)

Gerent de la Universitat de Lleida (2003-2020)

 

Altres dades


Col·legi de Secretaris, Interventor i Tresorers de Lleida, diversos càrrecs de 1993 a 2003.

Membre dels Patronats de fundacions i consorcis: Fundació de la Universitat de Lleida, Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Fundació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Centre UdL-IRTA (actualment Fundació Centre de recerca en Agrotecnologia –Agrotecnio-), Consorci GLOBALleida, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Secretari Executiu de la sectorial de gerents de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: jmsentis@paeria.cat

Agenda   Adreça URL de l'agenda copiada, fes enganxar després on la necessitis.