Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

Obertura del Pont Vell, després de les obres de rehabilitació i eixamplament

Data de publicació: 5/9/2007

Més zona per a vianants i renovat disseny per a un dels principals nexes d’unió entre els dos marges de la ciutat

Les obres de rehabilitació i eixamplament del Pont Vell ja s'han enllestit un cop finalitzades les obres de la vorera dreta i del mirador. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha visitat aquest matí la reforma integral de Pont, que ha permès l'increment de la zona de vianants, la renovació de la imatge i els serveis (baranes, paviment, enllumenat...), a més del reforç de l'estructura de la construcció i la millora la seguretat. Els treballs tenen un pressupost de 2.006.863,99 euros, i han permès d'ampliar la vorera d'1’5 a 3 metres d’amplada.

Àngel Ros ha destacat la renovació "d'un espai important per a la nostra ciutat" que s'inaugurarà oficialment, un cop enllestits els darrers treballs de pintura de l'estructura del pont, el proper dia 14 de setembre amb una festa.

L'alcalde ha destacat que el projecte suposa una considerable millora per als usuaris d'una de les principals connexions entre el centre de la ciutat i la marge esquerra. L'actuació més visible és l’augment de l’amplada de cadascuna de les voreres, que es duplica per mitjà de dues plataformes adjacents. En total, es passa de 674 a 1022 metres quadrats de superfície per a vianants, amb paviment de granit.

Les antigues baranes s'han substituït per unes d'acer inoxidable amb passamà de fusta. Alhora, s'ha connectat el pont amb l'àmbit d'influència dels Camps Elisis per mitjà d’una plataforma mirador de 150 m2 útils (bastida sobre una estructura metàl·lica de 45.000 kg) a la conjunció amb la plaça de Bores. El mirador té forma triangular i permet gaudir d’una nova perspectiva de la ciutat cap al riu a la vegada que possibilita una millor integració dels espais de vianants que conformen el conjunt del Pont Vell, la plaça Bores i els Camps Elisis.

Les actuacions també han inclòs la rehabilitació de les parts de l'estructura del pont, que el pas del temps ha malmès de manera superficial. S'han reparat i netejat els paraments de formigó i s'han protegit les armadures vistes. A més, s'ha aplicat una pintura anti-carbonatació i s'han reforçat les bigues laterals amb làmines de carboni. Les obres de millora del pont també inclouen la renovació dels punts de llum, amb la instal·lació d’enllumenat diferenciat entre vorera i calçada

Els treballs del mirador i de la vorera que avui s’obre als vianants van començar passades les festes de maig, i a l’abril ja es va obrir la primera vorera. Les obres de la primera vorera, la dreta, van començar al mes de gener.

Dades tècniques:

  • Superfície total per a vianants (mirador i voreres): 1150 m2
  • Superfície calçada vehicles: 1800m2
  • Punts de llum: 12 columnes
  • Kg d’acer utilitzats: 60.000 kg
  • M3 de formigó: 500 m3
  • Superfície total reparada: 750 m2
  • Metres linials de canonades de serveis: 2400 ml