Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida activa el protocol de vialitat hivernal

Data de publicació: 7/1/2021

Davant la baixada de temperatures

PROTECCIÓ CIVIL


La Paeria ha activat el protocol de vialitat hivernal per preservar la seguretat dels vianants i del trànsit rodat davant la baixada de temperatures i les gelades. El Pla de vialitat hivernal de l’Ajuntament preveu diferents fases que permet ajustar les actuacions a les situacions de més o menys risc derivades de la meteorologia.

En aquests moments està activa la fase 2 del pla, que preveu la inspecció i estesa de fundents, si és necessari, en les principals vies d’entrada i sortida de la ciutat, així com en ponts, passarel·les i en carrers amb pendents acusades. La fase 3 d’aquest pla es produeix quan s’activa el PEGENELL (Pla d’Emergència de Gelades i Nevades).

Intervenen en la fase 2 del Pla de Vialitat Hivernal de forma coordinada: les Brigades municipals, la Brigada d’Acció Immediata (B.Biosca) i Ilnet.