Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

El Programa Referents d’Ocupació Juvenil atén 400 persones durant el 2020

Data de publicació: 4/1/2021

La Paeria va posar en marxa aquest servei al 2019, subvencionat pel SOC, per facilitar i acompanyar els i les joves en la transició del sistema educatiu al món laboral

Un 25% s’han inserit al món laboral i la resta han apostat per seguir fent formació continuada

REGIDORIA DE JOVENTUT, FESTES I TRADICIONS

El Programa Referents d’Ocupació Juvenil que dur a terme el Departament de Joventut, Lleida Jove, de l’Ajuntament de Lleida, subvencionat pel SOC, ha atès 400 persones durant el 2020. Cal recordar que la Paeria va posar en marxa aquest servei al 2019 per facilitar i acompanyar els i les joves en la transició del sistema educatiu al món laboral.

De les dades que es desprenen de la memòria tècnica, destaca que del total d’atencions fetes, 164 han estat presencials i 234 no presencials. D’aquestes, un 25% s’han inserit laboralment, majoritàriament a la campanya agrària 2020, i la resta han apostat per seguir fent formació continuada.

Pel que fa a les coordinacions amb diferents agents del territori s’han fet un total de 161, entre les quals cal destacar l’augment d’aquestes en els centres educatius gràcies al catàleg d’activitats que es va proposar des del departament de Joventut.

L'objectiu del programa és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves del sistema educatiu al sistema laboral i ocupacional mitjançant un treball transversal entre els diferents agents que treballen amb aquest col·lectiu. D’aquesta manera, es posa al seu abast els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cadascú.

Els serveis que ofereixen les Referents d’Ocupació Juvenil són:

-Atenció directa a joves a la Palma: processos individuals d’informació, orientació i acompanyament en la millora de l’ocupabilitat, recerca de feina o retorn al sistema educatiu.

-Coordinació amb professionals que treballen amb joves (educadors/es, serveis socials, centres educatius, serveis de salut, centres de formació, Institut Municipal d’Ocupació (IMO), etc.) per fer un treball transversal amb els agents implicats en el pas del sistema educatiu al laboral.

A més de l’acompanyament en la cerca de feina i formació, el programa aporta una visió integral centrada en el futur laboral i en l’accés a serveis lúdics o culturals. El projecte, que té com a finalitat última reduir les taxes d’atur juvenil, pretén que aquesta figura s’implanti i esdevingui realment “referent” per a les persones joves que necessitin redefinir el seu projecte vital.

Els referents d’ocupació a la ciutat de Lleida es troben a l’edifici LleidaJove - la Palma, un punt accessible, cèntric i freqüentat pel públic objectiu. La Paeria ha rebut una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), impulsor de la iniciativa, per desenvolupar-lo.