Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

El Ple de la Paeria aprova els expedients de modificació de crèdit i la liquidació del pressupost 2016 i dels seus organismes autònoms

Data de publicació: 31/3/2017

El consistori torna a donar via lliure al vial que uneix Cappont, Bordeta , Magraners i la Variant Sud amb el centre de la ciutat

ALCALDIA

El Ple de la Paeria ha aprovat els expedients de modificació de crèdit del pressupost de la Paeria i la liquidació del pressupost 2016 i dels seus organismes autònoms (Institut Municipal d’Ocupació i Turisme de Lleida). Aquest apartat ha tirat endavant amb els vots del grup municipal del PSC i de C’s i amb l’abstenció de Convergència i Unió i PP.

La primera tinent d’alcalde i regidora de l’àrea econòmica, Montse Mínguez, ha exposat els números del pressupost de l’Ajuntament, en què s’ha demostrat que és un “pressupost ben gestionat, controlat i que té marges d’adaptabilitat”.

Mínguez ha indicat que l’exercici 2016 s’ha tancat amb un superàvit de 5,1 milions d’euros i que en 4 anys hi ha hagut un descens continu del deute municipal.

Entre altres dades, ha recordat que per primera vegada, des del 2006, ha crescut l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i que, en part, el bon resultat en els ingressos es deu al fet que també s’ha reduït el deute amb les altres administracions (té pendent de cobrament 5,3 milions d’euros de la Generalitat i 0,13 de l’Estat). Tot plegat, com ha conclòs Mínguez, permet que la Paeria tingui romanent per finançar el reconeixement de deute, que és d’1,5 milions d’euros, i per destinar-lo a despesa d’enguany o a inversions.

El vial, que ha d’unir els barris de Cappont, Bordeta i Magraners i la Variant Sud amb el centre de la ciutat, ha tornat a passar pel ple i s’ha aprovat per tercera vegada. Així PSC, C’s i PP han votat favorablement a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Lleida per reajustar el traçat de l’avinguda Víctor Torres, entre el carrer dels Alamús i el pont sobre el ferrocarril, d’accés al SUR 42. El mateix resultat ha estat per a la modificació del text del conveni de gestió urbanística entre la Paeria i Eurofund Parc Lleida, SL, per executar el desdoblament del vial de Víctor Torres i la seva prolongació i la modificació d’ordenació urbanística del sector SUR 42, Torre Salses. Aquesta infraestructura, segons ha afirmat el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa, té una vocació social i de cohesió de la ciutat.

Encara en l’àrea urbanística i de sostenibilitat s’han votat a favor diversos expedients, com el conveni amb l’Agència Catalana d’Habitatge sobre l‘Oficina Local i el Programa de Mediació per al Lloguer Social; la cessió de vials dels carrers Governador Montcada i Lluís Besa al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport; la supressió de les barreres arquitectòniques en habitatges existents de caràcter municipal; la creació d’una nova subzona de recuperació urbana al Centre Històric en el polígon d’actuació urbanística UA 97, situat entre els carrers de l’Ereta, Galera i Alsamora; el canvi de qualificació urbanística en solars del carrer Boters i Travessera de la Cotxera, al costat de l’escola bressoli la ludoteca municipal del barri; les bases reguladores de la convocatòria municipal per a l’any 2017 d’ajuts per a la rehabilitació dels edificis a Centre Històric i els nuclis antics de Magraners, Bordeta, Cappont, Secà de Sant Pere, Balàfia, Pardinyes i Mariola, i la modificació de l’ordenança municipal de neteja viària i recollida de residus a la ciutat.

Un altre punt que s’ha debatut aquest divendres ha estat l’aprovació del contracte d’arrendament de part de la planta soterrani i la planta baixa de l’edifici de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida, la COELL, situat a la rambla de Ferran, núm. 32, per a la ubicació de la nova seu de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, l’OMAC. L’acord ha prosperat amb els vots a favor dels grups del PSC, Ciutadans i PP i l’oposició de Convergència i Unió, Esquerra, la Crida-CUP i el Comú de Lleida.

Pel que fa a l’àmbit de la Promoció de la Ciutat, del Comerç, el Turisme, l’Ocupació i l‘Emprenedoria, han tingut llum verda les bases per convocar el concurs Gimcana Destí Europa, la modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions al teixit empresarial i el conveni de col·laboració entre la Cambra de Comerç i l’Ajuntament per a la promoció de l’activitat econòmica al Centre Històric.

L’ordre del dia d’avui ha inclòs la proposta de conveni per a l’any 2018 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida de 30 places de servei al Centre de Dia per a Gent Gran depenent “Magraners” i 30 places més al Centre de “Santa Clara”.

Entre altres, han tirat endavant les propostes d’adhesió al Codi de Bon Govern Local de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, així com la de les bases Beques Art i Natura a la Creació de la Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat i la Cultura.

Mocions promogudes per entitats

Les dues mocions que avui han passat pel Ple a través d’entitats de la ciutat no han prosperat. Han estat la de la Federació d’Ensenyament de la CGT-Ponent, per a la promoció de l’escola pública, i la de la Plataforma Desmilitaritzem l’Educació per la Declaració de “Lleida, ciutat de cultura de pau”.

Pel que fa a les mocions dels grups municipals, només n’ha prosperat la del Partit Popular, relativa a l’explotació de l’equipament del Mercat del Pla, que s’ha votat per punts. El que instava a intervenir en l’equipament, si en un període de 6 mesos l’adjudicatari no duia a terme cap actuació, ja que aquesta mateixa ha anunciat la intenció d’abandonar la concessió, ha comptat amb el suport dels regidors del PSC, comú i PP; mentre que en el segon punt, relatiu a resoldre l’adjudicació i iniciar el procés per concedir l’explotació del Mercat a altres emprenedors, ha sumat també els vots del grup de CiU.

La resta de mocions dels grups municipals no han gaudit del suport necessari per prosperar. La de la Crida per Lleida-CUP, que proposava impulsar una demanda col·lectiva contra les clàusules abusives de les hipoteques només ha comptat amb els vots favorables del Comú i d’ERC-Avancem, a més dels proposants. PSC, CiU, C’s i PP ho han fet en contra.

Esquerra Republicana ha dut al ple una moció que instava a treballar per aconseguir la sobirania energètica, però tampoc ha prosperat. ERC, CiU, Crida i Comú han votat a favor i PSC, C’s i Pp ho han fet en contra.;

El Grup Municipal del Comú de Lleida ha presentat una moció per la incorporació de la perspectiva de gènere en la política pública municipal, però els vots d’ERC i la Crida que li han donat suport no han estat suficients, davant el rebuig de PSC, PP, i C’s i l’abstenció de CiU.

La darrera de les mocions que s’ha debatut al ple d’aquest divendres ha estat la presentada per Convergència i Unió, instant a manifestar el rebuig a les sentències de condemna a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs i de suport i adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. La iniciativa no ha prosperat, ja que els vots de CiU, ERC, Crida per Lleida i Comú no han estat superiors als de PC, C’s i PP.

Alumnes de Maristes de públic

La sessió plenària ha comptat amb la visita d’un grup d’alumnes de 2n de Primària del col·legi Maristes Montserrat de Lleida. La vista l’han fet per conèixer el funcionament de la ciutat i de la Paeria, observant i escolant les aportacions que es fan en el Ple Municipal.

A l’inici del Ple l’alcalde, en nom de la Corporació Municipal, ha donat el condol a diversos regidors i antics membres de la corporació per la successió de morts de familiars directes, ocorregudes des de la celebració de la darrera sessió de la Corporació.