L’Ajuntament de Lleida amplia les prestacions del Servei de Teleassistència amb polseres localitzadores. Aquestes polseres amb codi QR facilita que els usuaris que tinguin un incident fora del seu domicili, a la ciutat de Lleida o fora, puguin ser identificats per qualsevol ciutadà que porti un telèfon mòbil i, a partir d’aquí, posar-los en contacte amb la família, la central de teleassistència o bé trucar al 112.

La polsera permet identificar qui és aquella persona –nom, edat, fotografia, domicili, persones de contacte- i tota informació rellevant sobre la seva salut - al•lèrgies, medicaments, malalties. Quan un ciutadà atansa el seu telèfon mòbil a la polsera, automàticament es genera un avís a la família, el servei de teleassistència o el 112, segons hagi triat el mateix usuari. A més a més, la polsera permet localitzar la persona en el lloc on pateix l’incident per contribuir, si convé, a una actuació.

Qui pot demanar polsera amb el codi QR?

La pot demanar qualsevol persona que sigui usuària del Servei Municipal de Teleassistència i que tingui un grau d’autonomia suficient per realitzar, per si sola, activitats fora del domicili.

Notícia relacionada: Lleida, pionera arreu de l’Estat en destinar les tecnologies d’Smart City al servei de les persones, 27/04/2015

Més informació telèfon: 900 50 50 60

Activar polsera Silincode