Els PIC (Punts d’Informació Ciutadana) són terminals d’ús públic, connectats a través d’Internet als serveis web de l’Ajuntament de Lleida i que estan instal·lats en dependències municipals, podent ser utilitzats per tots els ciutadans i ciutadanes.

Aquests terminals no sols permeten accedir a la informació municipal sinó que també permeten consultar la informació municipal pròpia de cada ciutadà, realitzar gestions i, fins i tot, obtenir certificats i volants.

Per poder-ho dur a terme tots els terminals estan dotats d’impressora i lectors de signatura digital, tant amb targeta criptogràfica com amb D.N.I. electrònic o amb les barres USB de l’IdCat que distribueix gratuïtament l’Ajuntament de Lleida.

Per garantir la seva seguretat, la protecció de les dades personals i l’ús de la signatura digital, ACCÉS, l’Institut Municipal d’Informàtica, ha desenvolupat un sistema operatiu específic. Aquest sistema operatiu està basat en programari lliure i ha estat posat a la disposició de la resta d’administracions i corporacions que vulguin utilitzar-lo.

Així mateix, el disseny dels terminals contempla el seu ús per part de persones amb discapacitats físiques de mobilitat.

Els PIC’s, www.paeria.cat, la “Carpeta Ciutadana” i la Signatura Digital gratuïta IdCat són un conjunt d’eines que permeten descentralitzar la gestió municipal portant-la el més proper possible a tots els ciutadans.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport econòmic del “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio” a través del “Plan Avanza”.

© La Paeria - Ajuntament de Lleida | informatica@paeria.es - C. Salmerón, 1, 1a planta. 25004 Lleida - Telèfon: 973 700 417, Fax: 973 700 371