CENTRE HISTORIC DE  0 A  5 ANYS 365 331 696
CENTRE HISTORIC DE  6 A 10 ANYS 210 223 433
CENTRE HISTORIC DE 11 A 15 ANYS 199 203 402
CENTRE HISTORIC DE 16 A 20 ANYS 239 227 466
CENTRE HISTORIC DE 21 A 25 ANYS 423 388 811
CENTRE HISTORIC DE 26 A 30 ANYS 700 533 1233
CENTRE HISTORIC DE 31 A 35 ANYS 705 472 1177
CENTRE HISTORIC DE 36 A 40 ANYS 665 458 1123
CENTRE HISTORIC DE 41 A 45 ANYS 470 350 820
CENTRE HISTORIC DE 46 A 50 ANYS 399 284 683
CENTRE HISTORIC DE 51 A 55 ANYS 246 214 460
CENTRE HISTORIC DE 56 A 60 ANYS 200 198 398
CENTRE HISTORIC DE 61 A 65 ANYS 151 178 329
CENTRE HISTORIC DE 66 A 70 ANYS 148 162 310
CENTRE HISTORIC DE 71 A 75 ANYS 137 228 365
CENTRE HISTORIC DE 76 A 80 ANYS 144 243 387
CENTRE HISTORIC MES  DE  80 ANYS 203 363 566
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  0 A  5 ANYS 97 122 219
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  6 A 10 ANYS 60 71 131
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 11 A 15 ANYS 73 58 131
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 16 A 20 ANYS 94 90 184
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 21 A 25 ANYS 140 150 290
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 26 A 30 ANYS 247 185 432
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 31 A 35 ANYS 275 166 441
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 36 A 40 ANYS 217 141 358
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 41 A 45 ANYS 179 133 312
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 46 A 50 ANYS 142 168 310
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 51 A 55 ANYS 122 107 229
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 56 A 60 ANYS 99 104 203
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 61 A 65 ANYS 63 58 121
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 66 A 70 ANYS 35 43 78
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 71 A 75 ANYS 48 58 106
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 76 A 80 ANYS 48 79 127
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES  DE  80 ANYS 48 103 151
UNIVERSITAT DE  0 A  5 ANYS 286 264 550
UNIVERSITAT DE  6 A 10 ANYS 226 233 459
UNIVERSITAT DE 11 A 15 ANYS 259 270 529
UNIVERSITAT DE 16 A 20 ANYS 297 314 611
UNIVERSITAT DE 21 A 25 ANYS 424 408 832
UNIVERSITAT DE 26 A 30 ANYS 525 467 992
UNIVERSITAT DE 31 A 35 ANYS 544 478 1022
UNIVERSITAT DE 36 A 40 ANYS 445 408 853
UNIVERSITAT DE 41 A 45 ANYS 418 454 872
UNIVERSITAT DE 46 A 50 ANYS 442 451 893
UNIVERSITAT DE 51 A 55 ANYS 383 455 838
UNIVERSITAT DE 56 A 60 ANYS 297 388 685
UNIVERSITAT DE 61 A 65 ANYS 318 360 678
UNIVERSITAT DE 66 A 70 ANYS 208 267 475
UNIVERSITAT DE 71 A 75 ANYS 216 314 530
UNIVERSITAT DE 76 A 80 ANYS 213 323 536
UNIVERSITAT MES  DE  80 ANYS 233 540 773
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  0 A  5 ANYS 367 348 715
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  6 A 10 ANYS 280 239 519
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 11 A 15 ANYS 289 257 546
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 16 A 20 ANYS 315 300 615
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 21 A 25 ANYS 447 406 853
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 26 A 30 ANYS 631 485 1116
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 31 A 35 ANYS 628 459 1087
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 36 A 40 ANYS 553 467 1020
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 41 A 45 ANYS 516 493 1009
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 46 A 50 ANYS 443 414 857
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 51 A 55 ANYS 354 350 704
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 56 A 60 ANYS 266 367 633
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 61 A 65 ANYS 285 318 603
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 66 A 70 ANYS 187 244 431
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 71 A 75 ANYS 203 309 512
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 76 A 80 ANYS 191 261 452
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES  DE  80 ANYS 171 352 523
INSTITUTS - TEMPLERS DE  0 A  5 ANYS 246 224 470
INSTITUTS - TEMPLERS DE  6 A 10 ANYS 161 175 336
INSTITUTS - TEMPLERS DE 11 A 15 ANYS 176 158 334
INSTITUTS - TEMPLERS DE 16 A 20 ANYS 196 214 410
INSTITUTS - TEMPLERS DE 21 A 25 ANYS 253 231 484
INSTITUTS - TEMPLERS DE 26 A 30 ANYS 349 286 635
INSTITUTS - TEMPLERS DE 31 A 35 ANYS 356 269 625
INSTITUTS - TEMPLERS DE 36 A 40 ANYS 335 281 616
INSTITUTS - TEMPLERS DE 41 A 45 ANYS 292 335 627
INSTITUTS - TEMPLERS DE 46 A 50 ANYS 265 282 547
INSTITUTS - TEMPLERS DE 51 A 55 ANYS 212 236 448
INSTITUTS - TEMPLERS DE 56 A 60 ANYS 186 214 400
INSTITUTS - TEMPLERS DE 61 A 65 ANYS 163 220 383
INSTITUTS - TEMPLERS DE 66 A 70 ANYS 141 149 290
INSTITUTS - TEMPLERS DE 71 A 75 ANYS 128 163 291
INSTITUTS - TEMPLERS DE 76 A 80 ANYS 118 152 270
INSTITUTS - TEMPLERS MES  DE  80 ANYS 118 223 341
XALETS - HUMBERT TORRES DE  0 A  5 ANYS 104 100 204
XALETS - HUMBERT TORRES DE  6 A 10 ANYS 93 71 164
XALETS - HUMBERT TORRES DE 11 A 15 ANYS 102 84 186
XALETS - HUMBERT TORRES DE 16 A 20 ANYS 103 109 212
XALETS - HUMBERT TORRES DE 21 A 25 ANYS 152 127 279
XALETS - HUMBERT TORRES DE 26 A 30 ANYS 198 168 366
XALETS - HUMBERT TORRES DE 31 A 35 ANYS 183 157 340
XALETS - HUMBERT TORRES DE 36 A 40 ANYS 160 150 310
XALETS - HUMBERT TORRES DE 41 A 45 ANYS 134 147 281
XALETS - HUMBERT TORRES DE 46 A 50 ANYS 138 163 301
XALETS - HUMBERT TORRES DE 51 A 55 ANYS 152 182 334
XALETS - HUMBERT TORRES DE 56 A 60 ANYS 147 157 304
XALETS - HUMBERT TORRES DE 61 A 65 ANYS 118 154 272
XALETS - HUMBERT TORRES DE 66 A 70 ANYS 111 142 253
XALETS - HUMBERT TORRES DE 71 A 75 ANYS 88 115 203
XALETS - HUMBERT TORRES DE 76 A 80 ANYS 65 118 183
XALETS - HUMBERT TORRES MES  DE  80 ANYS 74 164 238
CAMP D'ESPORTS DE  0 A  5 ANYS 114 134 248
CAMP D'ESPORTS DE  6 A 10 ANYS 109 97 206
CAMP D'ESPORTS DE 11 A 15 ANYS 85 107 192
CAMP D'ESPORTS DE 16 A 20 ANYS 121 133 254
CAMP D'ESPORTS DE 21 A 25 ANYS 167 176 343
CAMP D'ESPORTS DE 26 A 30 ANYS 181 186 367
CAMP D'ESPORTS DE 31 A 35 ANYS 189 180 369
CAMP D'ESPORTS DE 36 A 40 ANYS 180 185 365
CAMP D'ESPORTS DE 41 A 45 ANYS 162 153 315
CAMP D'ESPORTS DE 46 A 50 ANYS 175 192 367
CAMP D'ESPORTS DE 51 A 55 ANYS 181 188 369
CAMP D'ESPORTS DE 56 A 60 ANYS 141 166 307
CAMP D'ESPORTS DE 61 A 65 ANYS 136 148 284
CAMP D'ESPORTS DE 66 A 70 ANYS 98 136 234
CAMP D'ESPORTS DE 71 A 75 ANYS 87 111 198
CAMP D'ESPORTS DE 76 A 80 ANYS 69 140 209
CAMP D'ESPORTS MES  DE  80 ANYS 102 178 280
JOC DE LA BOLA DE  0 A  5 ANYS 84 85 169
JOC DE LA BOLA DE  6 A 10 ANYS 85 108 193
JOC DE LA BOLA DE 11 A 15 ANYS 128 135 263
JOC DE LA BOLA DE 16 A 20 ANYS 147 131 278
JOC DE LA BOLA DE 21 A 25 ANYS 104 95 199
JOC DE LA BOLA DE 26 A 30 ANYS 104 95 199
JOC DE LA BOLA DE 31 A 35 ANYS 77 84 161
JOC DE LA BOLA DE 36 A 40 ANYS 84 103 187
JOC DE LA BOLA DE 41 A 45 ANYS 113 183 296
JOC DE LA BOLA DE 46 A 50 ANYS 199 222 421
JOC DE LA BOLA DE 51 A 55 ANYS 133 133 266
JOC DE LA BOLA DE 56 A 60 ANYS 126 120 246
JOC DE LA BOLA DE 61 A 65 ANYS 90 87 177
JOC DE LA BOLA DE 66 A 70 ANYS 53 53 106
JOC DE LA BOLA DE 71 A 75 ANYS 33 49 82
JOC DE LA BOLA DE 76 A 80 ANYS 22 27 49
JOC DE LA BOLA MES  DE  80 ANYS 35 58 93
MARIOLA DE  0 A  5 ANYS 371 403 774
MARIOLA DE  6 A 10 ANYS 246 229 475
MARIOLA DE 11 A 15 ANYS 252 263 515
MARIOLA DE 16 A 20 ANYS 337 348 685
MARIOLA DE 21 A 25 ANYS 466 412 878
MARIOLA DE 26 A 30 ANYS 645 502 1147
MARIOLA DE 31 A 35 ANYS 631 417 1048
MARIOLA DE 36 A 40 ANYS 512 367 879
MARIOLA DE 41 A 45 ANYS 425 376 801
MARIOLA DE 46 A 50 ANYS 400 401 801
MARIOLA DE 51 A 55 ANYS 369 356 725
MARIOLA DE 56 A 60 ANYS 316 328 644
MARIOLA DE 61 A 65 ANYS 261 310 571
MARIOLA DE 66 A 70 ANYS 221 277 498
MARIOLA DE 71 A 75 ANYS 236 319 555
MARIOLA DE 76 A 80 ANYS 178 243 421
MARIOLA MES  DE  80 ANYS 165 272 437
BALAFIA DE  0 A  5 ANYS 631 638 1269
BALAFIA DE  6 A 10 ANYS 326 307 633
BALAFIA DE 11 A 15 ANYS 268 244 512
BALAFIA DE 16 A 20 ANYS 302 288 590
BALAFIA DE 21 A 25 ANYS 400 382 782
BALAFIA DE 26 A 30 ANYS 657 574 1231
BALAFIA DE 31 A 35 ANYS 914 753 1667
BALAFIA DE 36 A 40 ANYS 727 607 1334
BALAFIA DE 41 A 45 ANYS 606 507 1113
BALAFIA DE 46 A 50 ANYS 426 386 812
BALAFIA DE 51 A 55 ANYS 320 312 632
BALAFIA DE 56 A 60 ANYS 258 270 528
BALAFIA DE 61 A 65 ANYS 220 270 490
BALAFIA DE 66 A 70 ANYS 172 207 379
BALAFIA DE 71 A 75 ANYS 174 216 390
BALAFIA DE 76 A 80 ANYS 139 214 353
BALAFIA MES  DE  80 ANYS 151 285 436
SECA DE SANT PERE DE  0 A  5 ANYS 131 164 295
SECA DE SANT PERE DE  6 A 10 ANYS 115 107 222
SECA DE SANT PERE DE 11 A 15 ANYS 102 81 183
SECA DE SANT PERE DE 16 A 20 ANYS 111 90 201
SECA DE SANT PERE DE 21 A 25 ANYS 139 127 266
SECA DE SANT PERE DE 26 A 30 ANYS 181 167 348
SECA DE SANT PERE DE 31 A 35 ANYS 208 197 405
SECA DE SANT PERE DE 36 A 40 ANYS 199 179 378
SECA DE SANT PERE DE 41 A 45 ANYS 171 137 308
SECA DE SANT PERE DE 46 A 50 ANYS 153 133 286
SECA DE SANT PERE DE 51 A 55 ANYS 106 77 183
SECA DE SANT PERE DE 56 A 60 ANYS 95 106 201
SECA DE SANT PERE DE 61 A 65 ANYS 92 93 185
SECA DE SANT PERE DE 66 A 70 ANYS 56 70 126
SECA DE SANT PERE DE 71 A 75 ANYS 65 78 143
SECA DE SANT PERE DE 76 A 80 ANYS 46 65 111
SECA DE SANT PERE MES  DE  80 ANYS 33 59 92
PARDINYES DE  0 A  5 ANYS 566 543 1109
PARDINYES DE  6 A 10 ANYS 392 345 737
PARDINYES DE 11 A 15 ANYS 320 297 617
PARDINYES DE 16 A 20 ANYS 340 303 643
PARDINYES DE 21 A 25 ANYS 377 374 751
PARDINYES DE 26 A 30 ANYS 540 501 1041
PARDINYES DE 31 A 35 ANYS 688 654 1342
PARDINYES DE 36 A 40 ANYS 707 652 1359
PARDINYES DE 41 A 45 ANYS 667 575 1242
PARDINYES DE 46 A 50 ANYS 510 453 963
PARDINYES DE 51 A 55 ANYS 357 348 705
PARDINYES DE 56 A 60 ANYS 252 263 515
PARDINYES DE 61 A 65 ANYS 184 221 405
PARDINYES DE 66 A 70 ANYS 99 149 248
PARDINYES DE 71 A 75 ANYS 139 197 336
PARDINYES DE 76 A 80 ANYS 117 175 292
PARDINYES MES  DE  80 ANYS 103 166 269
CAP PONT DE  0 A  5 ANYS 389 391 780
CAP PONT DE  6 A 10 ANYS 313 286 599
CAP PONT DE 11 A 15 ANYS 261 274 535
CAP PONT DE 16 A 20 ANYS 292 278 570
CAP PONT DE 21 A 25 ANYS 390 367 757
CAP PONT DE 26 A 30 ANYS 574 478 1052
CAP PONT DE 31 A 35 ANYS 594 554 1148
CAP PONT DE 36 A 40 ANYS 505 485 990
CAP PONT DE 41 A 45 ANYS 499 471 970
CAP PONT DE 46 A 50 ANYS 437 428 865
CAP PONT DE 51 A 55 ANYS 371 343 714
CAP PONT DE 56 A 60 ANYS 273 321 594
CAP PONT DE 61 A 65 ANYS 255 260 515
CAP PONT DE 66 A 70 ANYS 156 201 357
CAP PONT DE 71 A 75 ANYS 166 249 415
CAP PONT DE 76 A 80 ANYS 155 198 353
CAP PONT MES  DE  80 ANYS 146 252 398
LA BORDETA DE  0 A  5 ANYS 534 507 1041
LA BORDETA DE  6 A 10 ANYS 363 360 723
LA BORDETA DE 11 A 15 ANYS 349 343 692
LA BORDETA DE 16 A 20 ANYS 370 319 689
LA BORDETA DE 21 A 25 ANYS 414 351 765
LA BORDETA DE 26 A 30 ANYS 609 532 1141
LA BORDETA DE 31 A 35 ANYS 716 656 1372
LA BORDETA DE 36 A 40 ANYS 629 568 1197
LA BORDETA DE 41 A 45 ANYS 588 525 1113
LA BORDETA DE 46 A 50 ANYS 481 429 910
LA BORDETA DE 51 A 55 ANYS 363 347 710
LA BORDETA DE 56 A 60 ANYS 314 318 632
LA BORDETA DE 61 A 65 ANYS 227 202 429
LA BORDETA DE 66 A 70 ANYS 143 183 326
LA BORDETA DE 71 A 75 ANYS 143 192 335
LA BORDETA DE 76 A 80 ANYS 133 155 288
LA BORDETA MES  DE  80 ANYS 114 227 341
MAGRANERS DE  0 A  5 ANYS 94 73 167
MAGRANERS DE  6 A 10 ANYS 59 58 117
MAGRANERS DE 11 A 15 ANYS 68 69 137
MAGRANERS DE 16 A 20 ANYS 70 85 155
MAGRANERS DE 21 A 25 ANYS 88 86 174
MAGRANERS DE 26 A 30 ANYS 117 94 211
MAGRANERS DE 31 A 35 ANYS 119 93 212
MAGRANERS DE 36 A 40 ANYS 107 95 202
MAGRANERS DE 41 A 45 ANYS 112 95 207
MAGRANERS DE 46 A 50 ANYS 97 72 169
MAGRANERS DE 51 A 55 ANYS 84 71 155
MAGRANERS DE 56 A 60 ANYS 52 53 105
MAGRANERS DE 61 A 65 ANYS 65 55 120
MAGRANERS DE 66 A 70 ANYS 36 48 84
MAGRANERS DE 71 A 75 ANYS 49 53 102
MAGRANERS DE 76 A 80 ANYS 28 56 84
MAGRANERS MES  DE  80 ANYS 31 54 85
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  0 A  5 ANYS 118 123 241
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  6 A 10 ANYS 40 55 95
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 11 A 15 ANYS 40 51 91
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 16 A 20 ANYS 51 50 101
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 21 A 25 ANYS 69 77 146
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 26 A 30 ANYS 128 140 268
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 31 A 35 ANYS 158 134 292
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 36 A 40 ANYS 123 102 225
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 41 A 45 ANYS 104 92 196
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 46 A 50 ANYS 88 85 173
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 51 A 55 ANYS 69 67 136
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 56 A 60 ANYS 49 47 96
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 61 A 65 ANYS 36 38 74
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 66 A 70 ANYS 25 24 49
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 71 A 75 ANYS 18 23 41
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 76 A 80 ANYS 18 20 38
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES  DE  80 ANYS 12 20 32
BUTSENIT DE  0 A  5 ANYS 27 34 61
BUTSENIT DE  6 A 10 ANYS 34 21 55
BUTSENIT DE 11 A 15 ANYS 34 41 75
BUTSENIT DE 16 A 20 ANYS 34 35 69
BUTSENIT DE 21 A 25 ANYS 39 38 77
BUTSENIT DE 26 A 30 ANYS 53 49 102
BUTSENIT DE 31 A 35 ANYS 49 46 95
BUTSENIT DE 36 A 40 ANYS 46 39 85
BUTSENIT DE 41 A 45 ANYS 65 58 123
BUTSENIT DE 46 A 50 ANYS 64 60 124
BUTSENIT DE 51 A 55 ANYS 39 47 86
BUTSENIT DE 56 A 60 ANYS 62 57 119
BUTSENIT DE 61 A 65 ANYS 48 67 115
BUTSENIT DE 66 A 70 ANYS 45 49 94
BUTSENIT DE 71 A 75 ANYS 39 51 90
BUTSENIT DE 76 A 80 ANYS 52 51 103
BUTSENIT MES  DE  80 ANYS 42 69 111
TORRES DE SANUI DE  0 A  5 ANYS 85 77 162
TORRES DE SANUI DE  6 A 10 ANYS 79 66 145
TORRES DE SANUI DE 11 A 15 ANYS 83 70 153
TORRES DE SANUI DE 16 A 20 ANYS 80 79 159
TORRES DE SANUI DE 21 A 25 ANYS 84 72 156
TORRES DE SANUI DE 26 A 30 ANYS 67 69 136
TORRES DE SANUI DE 31 A 35 ANYS 83 75 158
TORRES DE SANUI DE 36 A 40 ANYS 64 92 156
TORRES DE SANUI DE 41 A 45 ANYS 93 100 193
TORRES DE SANUI DE 46 A 50 ANYS 117 127 244
TORRES DE SANUI DE 51 A 55 ANYS 118 115 233
TORRES DE SANUI DE 56 A 60 ANYS 90 77 167
TORRES DE SANUI DE 61 A 65 ANYS 66 58 124
TORRES DE SANUI DE 66 A 70 ANYS 36 28 64
TORRES DE SANUI DE 71 A 75 ANYS 36 34 70
TORRES DE SANUI DE 76 A 80 ANYS 22 36 58
TORRES DE SANUI MES  DE  80 ANYS 20 36 56
BASSES D'ALPICAT DE  0 A  5 ANYS 52 54 106
BASSES D'ALPICAT DE  6 A 10 ANYS 48 61 109
BASSES D'ALPICAT DE 11 A 15 ANYS 58 57 115
BASSES D'ALPICAT DE 16 A 20 ANYS 57 54 111
BASSES D'ALPICAT DE 21 A 25 ANYS 60 52 112
BASSES D'ALPICAT DE 26 A 30 ANYS 63 45 108
BASSES D'ALPICAT DE 31 A 35 ANYS 51 51 102
BASSES D'ALPICAT DE 36 A 40 ANYS 61 65 126
BASSES D'ALPICAT DE 41 A 45 ANYS 75 71 146
BASSES D'ALPICAT DE 46 A 50 ANYS 86 79 165
BASSES D'ALPICAT DE 51 A 55 ANYS 89 80 169
BASSES D'ALPICAT DE 56 A 60 ANYS 70 71 141
BASSES D'ALPICAT DE 61 A 65 ANYS 55 42 97
BASSES D'ALPICAT DE 66 A 70 ANYS 32 42 74
BASSES D'ALPICAT DE 71 A 75 ANYS 44 41 85
BASSES D'ALPICAT DE 76 A 80 ANYS 31 35 66
BASSES D'ALPICAT MES  DE  80 ANYS 44 57 101
LLIVIA DE  0 A  5 ANYS 34 44 78
LLIVIA DE  6 A 10 ANYS 43 36 79
LLIVIA DE 11 A 15 ANYS 22 24 46
LLIVIA DE 16 A 20 ANYS 30 29 59
LLIVIA DE 21 A 25 ANYS 40 34 74
LLIVIA DE 26 A 30 ANYS 56 44 100
LLIVIA DE 31 A 35 ANYS 54 59 113
LLIVIA DE 36 A 40 ANYS 54 51 105
LLIVIA DE 41 A 45 ANYS 51 38 89
LLIVIA DE 46 A 50 ANYS 54 47 101
LLIVIA DE 51 A 55 ANYS 47 44 91
LLIVIA DE 56 A 60 ANYS 35 48 83
LLIVIA DE 61 A 65 ANYS 49 38 87
LLIVIA DE 66 A 70 ANYS 33 35 68
LLIVIA DE 71 A 75 ANYS 38 60 98
LLIVIA DE 76 A 80 ANYS 35 46 81
LLIVIA MES  DE  80 ANYS 44 76 120
RAIMAT - SUCHS DE  0 A  5 ANYS 35 39 74
RAIMAT - SUCHS DE  6 A 10 ANYS 17 28 45
RAIMAT - SUCHS DE 11 A 15 ANYS 26 16 42
RAIMAT - SUCHS DE 16 A 20 ANYS 27 19 46
RAIMAT - SUCHS DE 21 A 25 ANYS 38 31 69
RAIMAT - SUCHS DE 26 A 30 ANYS 40 29 69
RAIMAT - SUCHS DE 31 A 35 ANYS 36 47 83
RAIMAT - SUCHS DE 36 A 40 ANYS 39 38 77
RAIMAT - SUCHS DE 41 A 45 ANYS 49 34 83
RAIMAT - SUCHS DE 46 A 50 ANYS 34 34 68
RAIMAT - SUCHS DE 51 A 55 ANYS 29 31 60
RAIMAT - SUCHS DE 56 A 60 ANYS 31 37 68
RAIMAT - SUCHS DE 61 A 65 ANYS 31 27 58
RAIMAT - SUCHS DE 66 A 70 ANYS 23 38 61
RAIMAT - SUCHS DE 71 A 75 ANYS 34 33 67
RAIMAT - SUCHS DE 76 A 80 ANYS 27 22 49
RAIMAT - SUCHS MES  DE  80 ANYS 23 29 52