CENTRE HISTORIC DE  0 A  5 ANYS 334 316 650
CENTRE HISTORIC DE  6 A 10 ANYS 219 216 435
CENTRE HISTORIC DE 11 A 15 ANYS 180 193 373
CENTRE HISTORIC DE 16 A 20 ANYS 231 206 437
CENTRE HISTORIC DE 21 A 25 ANYS 400 397 797
CENTRE HISTORIC DE 26 A 30 ANYS 720 519 1239
CENTRE HISTORIC DE 31 A 35 ANYS 735 498 1233
CENTRE HISTORIC DE 36 A 40 ANYS 653 409 1062
CENTRE HISTORIC DE 41 A 45 ANYS 476 323 799
CENTRE HISTORIC DE 46 A 50 ANYS 364 267 631
CENTRE HISTORIC DE 51 A 55 ANYS 243 216 459
CENTRE HISTORIC DE 56 A 60 ANYS 185 202 387
CENTRE HISTORIC DE 61 A 65 ANYS 153 176 329
CENTRE HISTORIC DE 66 A 70 ANYS 154 179 333
CENTRE HISTORIC DE 71 A 75 ANYS 139 227 366
CENTRE HISTORIC DE 76 A 80 ANYS 155 244 399
CENTRE HISTORIC MES  DE  80 ANYS 197 365 562
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  0 A  5 ANYS 114 104 218
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  6 A 10 ANYS 61 74 135
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 11 A 15 ANYS 68 53 121
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 16 A 20 ANYS 96 97 193
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 21 A 25 ANYS 134 145 279
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 26 A 30 ANYS 258 180 438
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 31 A 35 ANYS 261 176 437
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 36 A 40 ANYS 221 141 362
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 41 A 45 ANYS 186 146 332
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 46 A 50 ANYS 129 167 296
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 51 A 55 ANYS 124 109 233
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 56 A 60 ANYS 96 90 186
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 61 A 65 ANYS 61 55 116
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 66 A 70 ANYS 33 46 79
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 71 A 75 ANYS 46 66 112
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 76 A 80 ANYS 46 65 111
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES  DE  80 ANYS 50 116 166
UNIVERSITAT DE  0 A  5 ANYS 264 266 530
UNIVERSITAT DE  6 A 10 ANYS 209 222 431
UNIVERSITAT DE 11 A 15 ANYS 279 272 551
UNIVERSITAT DE 16 A 20 ANYS 290 327 617
UNIVERSITAT DE 21 A 25 ANYS 428 412 840
UNIVERSITAT DE 26 A 30 ANYS 490 470 960
UNIVERSITAT DE 31 A 35 ANYS 508 462 970
UNIVERSITAT DE 36 A 40 ANYS 453 397 850
UNIVERSITAT DE 41 A 45 ANYS 417 429 846
UNIVERSITAT DE 46 A 50 ANYS 431 463 894
UNIVERSITAT DE 51 A 55 ANYS 351 438 789
UNIVERSITAT DE 56 A 60 ANYS 297 386 683
UNIVERSITAT DE 61 A 65 ANYS 306 352 658
UNIVERSITAT DE 66 A 70 ANYS 206 248 454
UNIVERSITAT DE 71 A 75 ANYS 232 331 563
UNIVERSITAT DE 76 A 80 ANYS 205 335 540
UNIVERSITAT MES  DE  80 ANYS 220 516 736
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  0 A  5 ANYS 351 316 667
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  6 A 10 ANYS 266 244 510
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 11 A 15 ANYS 288 235 523
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 16 A 20 ANYS 278 299 577
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 21 A 25 ANYS 468 380 848
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 26 A 30 ANYS 624 474 1098
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 31 A 35 ANYS 605 459 1064
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 36 A 40 ANYS 508 429 937
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 41 A 45 ANYS 527 476 1003
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 46 A 50 ANYS 409 398 807
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 51 A 55 ANYS 322 363 685
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 56 A 60 ANYS 289 356 645
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 61 A 65 ANYS 284 302 586
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 66 A 70 ANYS 176 251 427
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 71 A 75 ANYS 212 302 514
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 76 A 80 ANYS 192 268 460
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES  DE  80 ANYS 156 340 496
INSTITUTS - TEMPLERS DE  0 A  5 ANYS 235 231 466
INSTITUTS - TEMPLERS DE  6 A 10 ANYS 165 160 325
INSTITUTS - TEMPLERS DE 11 A 15 ANYS 174 162 336
INSTITUTS - TEMPLERS DE 16 A 20 ANYS 193 188 381
INSTITUTS - TEMPLERS DE 21 A 25 ANYS 275 237 512
INSTITUTS - TEMPLERS DE 26 A 30 ANYS 333 305 638
INSTITUTS - TEMPLERS DE 31 A 35 ANYS 343 271 614
INSTITUTS - TEMPLERS DE 36 A 40 ANYS 327 297 624
INSTITUTS - TEMPLERS DE 41 A 45 ANYS 290 314 604
INSTITUTS - TEMPLERS DE 46 A 50 ANYS 266 275 541
INSTITUTS - TEMPLERS DE 51 A 55 ANYS 197 228 425
INSTITUTS - TEMPLERS DE 56 A 60 ANYS 181 203 384
INSTITUTS - TEMPLERS DE 61 A 65 ANYS 166 205 371
INSTITUTS - TEMPLERS DE 66 A 70 ANYS 125 155 280
INSTITUTS - TEMPLERS DE 71 A 75 ANYS 140 167 307
INSTITUTS - TEMPLERS DE 76 A 80 ANYS 107 166 273
INSTITUTS - TEMPLERS MES  DE  80 ANYS 115 218 333
XALETS - HUMBERT TORRES DE  0 A  5 ANYS 115 94 209
XALETS - HUMBERT TORRES DE  6 A 10 ANYS 99 83 182
XALETS - HUMBERT TORRES DE 11 A 15 ANYS 93 95 188
XALETS - HUMBERT TORRES DE 16 A 20 ANYS 113 101 214
XALETS - HUMBERT TORRES DE 21 A 25 ANYS 169 152 321
XALETS - HUMBERT TORRES DE 26 A 30 ANYS 220 178 398
XALETS - HUMBERT TORRES DE 31 A 35 ANYS 185 163 348
XALETS - HUMBERT TORRES DE 36 A 40 ANYS 158 152 310
XALETS - HUMBERT TORRES DE 41 A 45 ANYS 146 134 280
XALETS - HUMBERT TORRES DE 46 A 50 ANYS 129 167 296
XALETS - HUMBERT TORRES DE 51 A 55 ANYS 161 189 350
XALETS - HUMBERT TORRES DE 56 A 60 ANYS 127 160 287
XALETS - HUMBERT TORRES DE 61 A 65 ANYS 130 147 277
XALETS - HUMBERT TORRES DE 66 A 70 ANYS 106 147 253
XALETS - HUMBERT TORRES DE 71 A 75 ANYS 85 115 200
XALETS - HUMBERT TORRES DE 76 A 80 ANYS 76 111 187
XALETS - HUMBERT TORRES MES  DE  80 ANYS 68 169 237
CAMP D'ESPORTS DE  0 A  5 ANYS 111 123 234
CAMP D'ESPORTS DE  6 A 10 ANYS 107 98 205
CAMP D'ESPORTS DE 11 A 15 ANYS 82 114 196
CAMP D'ESPORTS DE 16 A 20 ANYS 131 120 251
CAMP D'ESPORTS DE 21 A 25 ANYS 181 187 368
CAMP D'ESPORTS DE 26 A 30 ANYS 204 193 397
CAMP D'ESPORTS DE 31 A 35 ANYS 172 178 350
CAMP D'ESPORTS DE 36 A 40 ANYS 185 168 353
CAMP D'ESPORTS DE 41 A 45 ANYS 160 168 328
CAMP D'ESPORTS DE 46 A 50 ANYS 168 186 354
CAMP D'ESPORTS DE 51 A 55 ANYS 179 175 354
CAMP D'ESPORTS DE 56 A 60 ANYS 128 173 301
CAMP D'ESPORTS DE 61 A 65 ANYS 138 138 276
CAMP D'ESPORTS DE 66 A 70 ANYS 96 136 232
CAMP D'ESPORTS DE 71 A 75 ANYS 82 122 204
CAMP D'ESPORTS DE 76 A 80 ANYS 71 129 200
CAMP D'ESPORTS MES  DE  80 ANYS 98 178 276
JOC DE LA BOLA DE  0 A  5 ANYS 80 93 173
JOC DE LA BOLA DE  6 A 10 ANYS 91 111 202
JOC DE LA BOLA DE 11 A 15 ANYS 132 147 279
JOC DE LA BOLA DE 16 A 20 ANYS 140 117 257
JOC DE LA BOLA DE 21 A 25 ANYS 95 98 193
JOC DE LA BOLA DE 26 A 30 ANYS 105 86 191
JOC DE LA BOLA DE 31 A 35 ANYS 77 95 172
JOC DE LA BOLA DE 36 A 40 ANYS 90 107 197
JOC DE LA BOLA DE 41 A 45 ANYS 124 196 320
JOC DE LA BOLA DE 46 A 50 ANYS 200 210 410
JOC DE LA BOLA DE 51 A 55 ANYS 129 134 263
JOC DE LA BOLA DE 56 A 60 ANYS 125 126 251
JOC DE LA BOLA DE 61 A 65 ANYS 82 73 155
JOC DE LA BOLA DE 66 A 70 ANYS 43 42 85
JOC DE LA BOLA DE 71 A 75 ANYS 35 44 79
JOC DE LA BOLA DE 76 A 80 ANYS 24 26 50
JOC DE LA BOLA MES  DE  80 ANYS 33 59 92
MARIOLA DE  0 A  5 ANYS 352 373 725
MARIOLA DE  6 A 10 ANYS 231 238 469
MARIOLA DE 11 A 15 ANYS 255 246 501
MARIOLA DE 16 A 20 ANYS 331 333 664
MARIOLA DE 21 A 25 ANYS 486 429 915
MARIOLA DE 26 A 30 ANYS 622 481 1103
MARIOLA DE 31 A 35 ANYS 577 387 964
MARIOLA DE 36 A 40 ANYS 467 351 818
MARIOLA DE 41 A 45 ANYS 433 411 844
MARIOLA DE 46 A 50 ANYS 389 368 757
MARIOLA DE 51 A 55 ANYS 370 362 732
MARIOLA DE 56 A 60 ANYS 304 321 625
MARIOLA DE 61 A 65 ANYS 265 311 576
MARIOLA DE 66 A 70 ANYS 216 281 497
MARIOLA DE 71 A 75 ANYS 234 303 537
MARIOLA DE 76 A 80 ANYS 181 250 431
MARIOLA MES  DE  80 ANYS 158 257 415
BALAFIA DE  0 A  5 ANYS 580 606 1186
BALAFIA DE  6 A 10 ANYS 302 274 576
BALAFIA DE 11 A 15 ANYS 271 244 515
BALAFIA DE 16 A 20 ANYS 298 266 564
BALAFIA DE 21 A 25 ANYS 401 380 781
BALAFIA DE 26 A 30 ANYS 720 613 1333
BALAFIA DE 31 A 35 ANYS 856 754 1610
BALAFIA DE 36 A 40 ANYS 700 545 1245
BALAFIA DE 41 A 45 ANYS 549 483 1032
BALAFIA DE 46 A 50 ANYS 386 374 760
BALAFIA DE 51 A 55 ANYS 320 296 616
BALAFIA DE 56 A 60 ANYS 253 254 507
BALAFIA DE 61 A 65 ANYS 213 262 475
BALAFIA DE 66 A 70 ANYS 166 208 374
BALAFIA DE 71 A 75 ANYS 165 231 396
BALAFIA DE 76 A 80 ANYS 152 202 354
BALAFIA MES  DE  80 ANYS 142 286 428
SECA DE SANT PERE DE  0 A  5 ANYS 124 156 280
SECA DE SANT PERE DE  6 A 10 ANYS 101 93 194
SECA DE SANT PERE DE 11 A 15 ANYS 108 88 196
SECA DE SANT PERE DE 16 A 20 ANYS 118 96 214
SECA DE SANT PERE DE 21 A 25 ANYS 133 134 267
SECA DE SANT PERE DE 26 A 30 ANYS 170 185 355
SECA DE SANT PERE DE 31 A 35 ANYS 209 189 398
SECA DE SANT PERE DE 36 A 40 ANYS 209 168 377
SECA DE SANT PERE DE 41 A 45 ANYS 165 132 297
SECA DE SANT PERE DE 46 A 50 ANYS 144 127 271
SECA DE SANT PERE DE 51 A 55 ANYS 109 91 200
SECA DE SANT PERE DE 56 A 60 ANYS 88 96 184
SECA DE SANT PERE DE 61 A 65 ANYS 87 89 176
SECA DE SANT PERE DE 66 A 70 ANYS 57 71 128
SECA DE SANT PERE DE 71 A 75 ANYS 66 80 146
SECA DE SANT PERE DE 76 A 80 ANYS 41 61 102
SECA DE SANT PERE MES  DE  80 ANYS 36 59 95
PARDINYES DE  0 A  5 ANYS 536 499 1035
PARDINYES DE  6 A 10 ANYS 384 324 708
PARDINYES DE 11 A 15 ANYS 323 291 614
PARDINYES DE 16 A 20 ANYS 312 288 600
PARDINYES DE 21 A 25 ANYS 400 372 772
PARDINYES DE 26 A 30 ANYS 560 540 1100
PARDINYES DE 31 A 35 ANYS 672 658 1330
PARDINYES DE 36 A 40 ANYS 729 624 1353
PARDINYES DE 41 A 45 ANYS 627 530 1157
PARDINYES DE 46 A 50 ANYS 477 456 933
PARDINYES DE 51 A 55 ANYS 343 323 666
PARDINYES DE 56 A 60 ANYS 235 251 486
PARDINYES DE 61 A 65 ANYS 159 204 363
PARDINYES DE 66 A 70 ANYS 112 146 258
PARDINYES DE 71 A 75 ANYS 124 200 324
PARDINYES DE 76 A 80 ANYS 130 163 293
PARDINYES MES  DE  80 ANYS 90 165 255
CAP PONT DE  0 A  5 ANYS 352 338 690
CAP PONT DE  6 A 10 ANYS 303 281 584
CAP PONT DE 11 A 15 ANYS 249 233 482
CAP PONT DE 16 A 20 ANYS 285 287 572
CAP PONT DE 21 A 25 ANYS 389 359 748
CAP PONT DE 26 A 30 ANYS 587 494 1081
CAP PONT DE 31 A 35 ANYS 569 502 1071
CAP PONT DE 36 A 40 ANYS 511 476 987
CAP PONT DE 41 A 45 ANYS 467 459 926
CAP PONT DE 46 A 50 ANYS 430 404 834
CAP PONT DE 51 A 55 ANYS 355 339 694
CAP PONT DE 56 A 60 ANYS 276 294 570
CAP PONT DE 61 A 65 ANYS 236 259 495
CAP PONT DE 66 A 70 ANYS 149 200 349
CAP PONT DE 71 A 75 ANYS 170 240 410
CAP PONT DE 76 A 80 ANYS 158 186 344
CAP PONT MES  DE  80 ANYS 138 242 380
LA BORDETA DE  0 A  5 ANYS 487 490 977
LA BORDETA DE  6 A 10 ANYS 352 357 709
LA BORDETA DE 11 A 15 ANYS 347 322 669
LA BORDETA DE 16 A 20 ANYS 336 315 651
LA BORDETA DE 21 A 25 ANYS 403 352 755
LA BORDETA DE 26 A 30 ANYS 630 571 1201
LA BORDETA DE 31 A 35 ANYS 693 638 1331
LA BORDETA DE 36 A 40 ANYS 614 537 1151
LA BORDETA DE 41 A 45 ANYS 562 504 1066
LA BORDETA DE 46 A 50 ANYS 454 411 865
LA BORDETA DE 51 A 55 ANYS 354 343 697
LA BORDETA DE 56 A 60 ANYS 297 280 577
LA BORDETA DE 61 A 65 ANYS 210 208 418
LA BORDETA DE 66 A 70 ANYS 145 186 331
LA BORDETA DE 71 A 75 ANYS 149 185 334
LA BORDETA DE 76 A 80 ANYS 127 152 279
LA BORDETA MES  DE  80 ANYS 105 213 318
MAGRANERS DE  0 A  5 ANYS 94 68 162
MAGRANERS DE  6 A 10 ANYS 64 56 120
MAGRANERS DE 11 A 15 ANYS 73 70 143
MAGRANERS DE 16 A 20 ANYS 77 85 162
MAGRANERS DE 21 A 25 ANYS 97 107 204
MAGRANERS DE 26 A 30 ANYS 111 94 205
MAGRANERS DE 31 A 35 ANYS 100 80 180
MAGRANERS DE 36 A 40 ANYS 118 100 218
MAGRANERS DE 41 A 45 ANYS 111 95 206
MAGRANERS DE 46 A 50 ANYS 86 75 161
MAGRANERS DE 51 A 55 ANYS 73 59 132
MAGRANERS DE 56 A 60 ANYS 60 59 119
MAGRANERS DE 61 A 65 ANYS 56 43 99
MAGRANERS DE 66 A 70 ANYS 36 48 84
MAGRANERS DE 71 A 75 ANYS 58 68 126
MAGRANERS DE 76 A 80 ANYS 27 47 74
MAGRANERS MES  DE  80 ANYS 26 49 75
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  0 A  5 ANYS 85 109 194
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  6 A 10 ANYS 46 49 95
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 11 A 15 ANYS 41 50 91
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 16 A 20 ANYS 46 41 87
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 21 A 25 ANYS 71 83 154
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 26 A 30 ANYS 108 120 228
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 31 A 35 ANYS 136 107 243
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 36 A 40 ANYS 96 92 188
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 41 A 45 ANYS 103 86 189
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 46 A 50 ANYS 72 72 144
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 51 A 55 ANYS 64 65 129
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 56 A 60 ANYS 46 37 83
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 61 A 65 ANYS 28 36 64
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 66 A 70 ANYS 23 22 45
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 71 A 75 ANYS 14 21 35
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 76 A 80 ANYS 18 23 41
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES  DE  80 ANYS 12 21 33
BUTSENIT DE  0 A  5 ANYS 26 32 58
BUTSENIT DE  6 A 10 ANYS 33 21 54
BUTSENIT DE 11 A 15 ANYS 35 43 78
BUTSENIT DE 16 A 20 ANYS 32 37 69
BUTSENIT DE 21 A 25 ANYS 40 42 82
BUTSENIT DE 26 A 30 ANYS 62 38 100
BUTSENIT DE 31 A 35 ANYS 56 49 105
BUTSENIT DE 36 A 40 ANYS 46 45 91
BUTSENIT DE 41 A 45 ANYS 67 61 128
BUTSENIT DE 46 A 50 ANYS 59 50 109
BUTSENIT DE 51 A 55 ANYS 38 50 88
BUTSENIT DE 56 A 60 ANYS 61 64 125
BUTSENIT DE 61 A 65 ANYS 54 63 117
BUTSENIT DE 66 A 70 ANYS 46 42 88
BUTSENIT DE 71 A 75 ANYS 35 60 95
BUTSENIT DE 76 A 80 ANYS 47 48 95
BUTSENIT MES  DE  80 ANYS 44 62 106
TORRES DE SANUI DE  0 A  5 ANYS 81 79 160
TORRES DE SANUI DE  6 A 10 ANYS 85 61 146
TORRES DE SANUI DE 11 A 15 ANYS 75 77 152
TORRES DE SANUI DE 16 A 20 ANYS 78 69 147
TORRES DE SANUI DE 21 A 25 ANYS 85 76 161
TORRES DE SANUI DE 26 A 30 ANYS 67 62 129
TORRES DE SANUI DE 31 A 35 ANYS 76 64 140
TORRES DE SANUI DE 36 A 40 ANYS 64 93 157
TORRES DE SANUI DE 41 A 45 ANYS 96 101 197
TORRES DE SANUI DE 46 A 50 ANYS 112 134 246
TORRES DE SANUI DE 51 A 55 ANYS 109 103 212
TORRES DE SANUI DE 56 A 60 ANYS 90 72 162
TORRES DE SANUI DE 61 A 65 ANYS 59 54 113
TORRES DE SANUI DE 66 A 70 ANYS 36 28 64
TORRES DE SANUI DE 71 A 75 ANYS 34 36 70
TORRES DE SANUI DE 76 A 80 ANYS 21 26 47
TORRES DE SANUI MES  DE  80 ANYS 18 40 58
BASSES D'ALPICAT DE  0 A  5 ANYS 52 58 110
BASSES D'ALPICAT DE  6 A 10 ANYS 48 55 103
BASSES D'ALPICAT DE 11 A 15 ANYS 57 61 118
BASSES D'ALPICAT DE 16 A 20 ANYS 56 57 113
BASSES D'ALPICAT DE 21 A 25 ANYS 53 52 105
BASSES D'ALPICAT DE 26 A 30 ANYS 70 48 118
BASSES D'ALPICAT DE 31 A 35 ANYS 48 46 94
BASSES D'ALPICAT DE 36 A 40 ANYS 65 75 140
BASSES D'ALPICAT DE 41 A 45 ANYS 72 79 151
BASSES D'ALPICAT DE 46 A 50 ANYS 85 66 151
BASSES D'ALPICAT DE 51 A 55 ANYS 91 84 175
BASSES D'ALPICAT DE 56 A 60 ANYS 66 57 123
BASSES D'ALPICAT DE 61 A 65 ANYS 52 49 101
BASSES D'ALPICAT DE 66 A 70 ANYS 31 44 75
BASSES D'ALPICAT DE 71 A 75 ANYS 49 31 80
BASSES D'ALPICAT DE 76 A 80 ANYS 26 37 63
BASSES D'ALPICAT MES  DE  80 ANYS 42 59 101
LLIVIA DE  0 A  5 ANYS 34 34 68
LLIVIA DE  6 A 10 ANYS 44 35 79
LLIVIA DE 11 A 15 ANYS 22 24 46
LLIVIA DE 16 A 20 ANYS 31 29 60
LLIVIA DE 21 A 25 ANYS 41 32 73
LLIVIA DE 26 A 30 ANYS 56 44 100
LLIVIA DE 31 A 35 ANYS 56 52 108
LLIVIA DE 36 A 40 ANYS 49 51 100
LLIVIA DE 41 A 45 ANYS 56 43 99
LLIVIA DE 46 A 50 ANYS 55 43 98
LLIVIA DE 51 A 55 ANYS 41 36 77
LLIVIA DE 56 A 60 ANYS 39 53 92
LLIVIA DE 61 A 65 ANYS 49 36 85
LLIVIA DE 66 A 70 ANYS 24 32 56
LLIVIA DE 71 A 75 ANYS 42 63 105
LLIVIA DE 76 A 80 ANYS 36 43 79
LLIVIA MES  DE  80 ANYS 45 70 115
RAIMAT - SUCHS DE  0 A  5 ANYS 28 36 64
RAIMAT - SUCHS DE  6 A 10 ANYS 18 26 44
RAIMAT - SUCHS DE 11 A 15 ANYS 27 16 43
RAIMAT - SUCHS DE 16 A 20 ANYS 31 22 53
RAIMAT - SUCHS DE 21 A 25 ANYS 35 29 64
RAIMAT - SUCHS DE 26 A 30 ANYS 37 31 68
RAIMAT - SUCHS DE 31 A 35 ANYS 41 40 81
RAIMAT - SUCHS DE 36 A 40 ANYS 43 49 92
RAIMAT - SUCHS DE 41 A 45 ANYS 47 31 78
RAIMAT - SUCHS DE 46 A 50 ANYS 36 31 67
RAIMAT - SUCHS DE 51 A 55 ANYS 29 30 59
RAIMAT - SUCHS DE 56 A 60 ANYS 29 39 68
RAIMAT - SUCHS DE 61 A 65 ANYS 30 28 58
RAIMAT - SUCHS DE 66 A 70 ANYS 23 38 61
RAIMAT - SUCHS DE 71 A 75 ANYS 37 35 72
RAIMAT - SUCHS DE 76 A 80 ANYS 27 20 47
RAIMAT - SUCHS MES  DE  80 ANYS 25 29 54