CENTRE HISTORIC DE  0 A  5 ANYS 244 239 483
CENTRE HISTORIC DE  6 A 10 ANYS 172 178 350
CENTRE HISTORIC DE 11 A 15 ANYS 172 149 321
CENTRE HISTORIC DE 16 A 20 ANYS 188 175 363
CENTRE HISTORIC DE 21 A 25 ANYS 389 346 735
CENTRE HISTORIC DE 26 A 30 ANYS 566 417 983
CENTRE HISTORIC DE 31 A 35 ANYS 561 352 913
CENTRE HISTORIC DE 36 A 40 ANYS 427 312 739
CENTRE HISTORIC DE 41 A 45 ANYS 364 263 627
CENTRE HISTORIC DE 46 A 50 ANYS 250 211 461
CENTRE HISTORIC DE 51 A 55 ANYS 217 191 408
CENTRE HISTORIC DE 56 A 60 ANYS 159 203 362
CENTRE HISTORIC DE 61 A 65 ANYS 156 175 331
CENTRE HISTORIC DE 66 A 70 ANYS 170 252 422
CENTRE HISTORIC DE 71 A 75 ANYS 171 279 450
CENTRE HISTORIC DE 76 A 80 ANYS 179 244 423
CENTRE HISTORIC MES  DE  80 ANYS 167 320 487
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  0 A  5 ANYS 64 89 153
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  6 A 10 ANYS 60 53 113
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 11 A 15 ANYS 80 74 154
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 16 A 20 ANYS 71 79 150
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 21 A 25 ANYS 141 152 293
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 26 A 30 ANYS 179 160 339
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 31 A 35 ANYS 164 137 301
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 36 A 40 ANYS 131 126 257
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 41 A 45 ANYS 127 150 277
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 46 A 50 ANYS 117 104 221
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 51 A 55 ANYS 98 98 196
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 56 A 60 ANYS 69 58 127
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 61 A 65 ANYS 35 48 83
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 66 A 70 ANYS 47 71 118
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 71 A 75 ANYS 53 83 136
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 76 A 80 ANYS 31 69 100
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES  DE  80 ANYS 55 93 148
UNIVERSITAT DE  0 A  5 ANYS 241 219 460
UNIVERSITAT DE  6 A 10 ANYS 236 244 480
UNIVERSITAT DE 11 A 15 ANYS 253 274 527
UNIVERSITAT DE 16 A 20 ANYS 319 274 593
UNIVERSITAT DE 21 A 25 ANYS 420 425 845
UNIVERSITAT DE 26 A 30 ANYS 481 456 937
UNIVERSITAT DE 31 A 35 ANYS 430 362 792
UNIVERSITAT DE 36 A 40 ANYS 359 404 763
UNIVERSITAT DE 41 A 45 ANYS 419 462 881
UNIVERSITAT DE 46 A 50 ANYS 392 459 851
UNIVERSITAT DE 51 A 55 ANYS 332 399 731
UNIVERSITAT DE 56 A 60 ANYS 343 377 720
UNIVERSITAT DE 61 A 65 ANYS 225 260 485
UNIVERSITAT DE 66 A 70 ANYS 231 320 551
UNIVERSITAT DE 71 A 75 ANYS 255 338 593
UNIVERSITAT DE 76 A 80 ANYS 195 353 548
UNIVERSITAT MES  DE  80 ANYS 214 423 637
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  0 A  5 ANYS 330 286 616
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  6 A 10 ANYS 246 233 479
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 11 A 15 ANYS 232 235 467
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 16 A 20 ANYS 270 267 537
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 21 A 25 ANYS 407 407 814
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 26 A 30 ANYS 512 460 972
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 31 A 35 ANYS 488 419 907
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 36 A 40 ANYS 458 484 942
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 41 A 45 ANYS 419 391 810
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 46 A 50 ANYS 358 363 721
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 51 A 55 ANYS 296 361 657
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 56 A 60 ANYS 301 330 631
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 61 A 65 ANYS 209 245 454
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 66 A 70 ANYS 220 297 517
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 71 A 75 ANYS 214 287 501
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 76 A 80 ANYS 155 238 393
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES  DE  80 ANYS 152 283 435
INSTITUTS - TEMPLERS DE  0 A  5 ANYS 176 182 358
INSTITUTS - TEMPLERS DE  6 A 10 ANYS 139 121 260
INSTITUTS - TEMPLERS DE 11 A 15 ANYS 154 163 317
INSTITUTS - TEMPLERS DE 16 A 20 ANYS 183 164 347
INSTITUTS - TEMPLERS DE 21 A 25 ANYS 249 246 495
INSTITUTS - TEMPLERS DE 26 A 30 ANYS 304 278 582
INSTITUTS - TEMPLERS DE 31 A 35 ANYS 292 254 546
INSTITUTS - TEMPLERS DE 36 A 40 ANYS 255 298 553
INSTITUTS - TEMPLERS DE 41 A 45 ANYS 233 251 484
INSTITUTS - TEMPLERS DE 46 A 50 ANYS 206 227 433
INSTITUTS - TEMPLERS DE 51 A 55 ANYS 194 207 401
INSTITUTS - TEMPLERS DE 56 A 60 ANYS 170 231 401
INSTITUTS - TEMPLERS DE 61 A 65 ANYS 155 162 317
INSTITUTS - TEMPLERS DE 66 A 70 ANYS 146 170 316
INSTITUTS - TEMPLERS DE 71 A 75 ANYS 136 179 315
INSTITUTS - TEMPLERS DE 76 A 80 ANYS 104 163 267
INSTITUTS - TEMPLERS MES  DE  80 ANYS 92 178 270
XALETS - HUMBERT TORRES DE  0 A  5 ANYS 119 84 203
XALETS - HUMBERT TORRES DE  6 A 10 ANYS 93 91 184
XALETS - HUMBERT TORRES DE 11 A 15 ANYS 100 81 181
XALETS - HUMBERT TORRES DE 16 A 20 ANYS 127 110 237
XALETS - HUMBERT TORRES DE 21 A 25 ANYS 176 197 373
XALETS - HUMBERT TORRES DE 26 A 30 ANYS 203 193 396
XALETS - HUMBERT TORRES DE 31 A 35 ANYS 181 162 343
XALETS - HUMBERT TORRES DE 36 A 40 ANYS 139 134 273
XALETS - HUMBERT TORRES DE 41 A 45 ANYS 138 164 302
XALETS - HUMBERT TORRES DE 46 A 50 ANYS 149 178 327
XALETS - HUMBERT TORRES DE 51 A 55 ANYS 155 167 322
XALETS - HUMBERT TORRES DE 56 A 60 ANYS 129 168 297
XALETS - HUMBERT TORRES DE 61 A 65 ANYS 124 147 271
XALETS - HUMBERT TORRES DE 66 A 70 ANYS 102 115 217
XALETS - HUMBERT TORRES DE 71 A 75 ANYS 78 128 206
XALETS - HUMBERT TORRES DE 76 A 80 ANYS 70 101 171
XALETS - HUMBERT TORRES MES  DE  80 ANYS 68 145 213
CAMP D'ESPORTS DE  0 A  5 ANYS 105 125 230
CAMP D'ESPORTS DE  6 A 10 ANYS 81 88 169
CAMP D'ESPORTS DE 11 A 15 ANYS 134 114 248
CAMP D'ESPORTS DE 16 A 20 ANYS 121 116 237
CAMP D'ESPORTS DE 21 A 25 ANYS 177 173 350
CAMP D'ESPORTS DE 26 A 30 ANYS 187 175 362
CAMP D'ESPORTS DE 31 A 35 ANYS 159 166 325
CAMP D'ESPORTS DE 36 A 40 ANYS 148 163 311
CAMP D'ESPORTS DE 41 A 45 ANYS 181 193 374
CAMP D'ESPORTS DE 46 A 50 ANYS 181 183 364
CAMP D'ESPORTS DE 51 A 55 ANYS 145 178 323
CAMP D'ESPORTS DE 56 A 60 ANYS 144 156 300
CAMP D'ESPORTS DE 61 A 65 ANYS 96 131 227
CAMP D'ESPORTS DE 66 A 70 ANYS 92 113 205
CAMP D'ESPORTS DE 71 A 75 ANYS 83 148 231
CAMP D'ESPORTS DE 76 A 80 ANYS 71 113 184
CAMP D'ESPORTS MES  DE  80 ANYS 74 153 227
JOC DE LA BOLA DE  0 A  5 ANYS 89 118 207
JOC DE LA BOLA DE  6 A 10 ANYS 123 128 251
JOC DE LA BOLA DE 11 A 15 ANYS 138 131 269
JOC DE LA BOLA DE 16 A 20 ANYS 99 106 205
JOC DE LA BOLA DE 21 A 25 ANYS 126 115 241
JOC DE LA BOLA DE 26 A 30 ANYS 99 102 201
JOC DE LA BOLA DE 31 A 35 ANYS 81 85 166
JOC DE LA BOLA DE 36 A 40 ANYS 116 172 288
JOC DE LA BOLA DE 41 A 45 ANYS 198 217 415
JOC DE LA BOLA DE 46 A 50 ANYS 141 141 282
JOC DE LA BOLA DE 51 A 55 ANYS 125 119 244
JOC DE LA BOLA DE 56 A 60 ANYS 87 82 169
JOC DE LA BOLA DE 61 A 65 ANYS 48 51 99
JOC DE LA BOLA DE 66 A 70 ANYS 35 47 82
JOC DE LA BOLA DE 71 A 75 ANYS 19 27 46
JOC DE LA BOLA DE 76 A 80 ANYS 24 33 57
JOC DE LA BOLA MES  DE  80 ANYS 25 47 72
MARIOLA DE  0 A  5 ANYS 285 307 592
MARIOLA DE  6 A 10 ANYS 218 231 449
MARIOLA DE 11 A 15 ANYS 285 294 579
MARIOLA DE 16 A 20 ANYS 336 316 652
MARIOLA DE 21 A 25 ANYS 455 450 905
MARIOLA DE 26 A 30 ANYS 497 431 928
MARIOLA DE 31 A 35 ANYS 389 337 726
MARIOLA DE 36 A 40 ANYS 366 343 709
MARIOLA DE 41 A 45 ANYS 367 377 744
MARIOLA DE 46 A 50 ANYS 360 356 716
MARIOLA DE 51 A 55 ANYS 340 350 690
MARIOLA DE 56 A 60 ANYS 292 337 629
MARIOLA DE 61 A 65 ANYS 246 301 547
MARIOLA DE 66 A 70 ANYS 284 344 628
MARIOLA DE 71 A 75 ANYS 218 306 524
MARIOLA DE 76 A 80 ANYS 149 210 359
MARIOLA MES  DE  80 ANYS 154 259 413
BALAFIA DE  0 A  5 ANYS 376 377 753
BALAFIA DE  6 A 10 ANYS 228 220 448
BALAFIA DE 11 A 15 ANYS 221 223 444
BALAFIA DE 16 A 20 ANYS 245 236 481
BALAFIA DE 21 A 25 ANYS 379 375 754
BALAFIA DE 26 A 30 ANYS 572 572 1144
BALAFIA DE 31 A 35 ANYS 572 517 1089
BALAFIA DE 36 A 40 ANYS 487 448 935
BALAFIA DE 41 A 45 ANYS 369 352 721
BALAFIA DE 46 A 50 ANYS 282 259 541
BALAFIA DE 51 A 55 ANYS 235 243 478
BALAFIA DE 56 A 60 ANYS 230 251 481
BALAFIA DE 61 A 65 ANYS 175 203 378
BALAFIA DE 66 A 70 ANYS 196 225 421
BALAFIA DE 71 A 75 ANYS 156 212 368
BALAFIA DE 76 A 80 ANYS 132 181 313
BALAFIA MES  DE  80 ANYS 101 233 334
SECA DE SANT PERE DE  0 A  5 ANYS 130 129 259
SECA DE SANT PERE DE  6 A 10 ANYS 109 85 194
SECA DE SANT PERE DE 11 A 15 ANYS 106 94 200
SECA DE SANT PERE DE 16 A 20 ANYS 116 106 222
SECA DE SANT PERE DE 21 A 25 ANYS 156 147 303
SECA DE SANT PERE DE 26 A 30 ANYS 167 189 356
SECA DE SANT PERE DE 31 A 35 ANYS 190 167 357
SECA DE SANT PERE DE 36 A 40 ANYS 164 136 300
SECA DE SANT PERE DE 41 A 45 ANYS 150 136 286
SECA DE SANT PERE DE 46 A 50 ANYS 119 85 204
SECA DE SANT PERE DE 51 A 55 ANYS 100 112 212
SECA DE SANT PERE DE 56 A 60 ANYS 96 90 186
SECA DE SANT PERE DE 61 A 65 ANYS 54 74 128
SECA DE SANT PERE DE 66 A 70 ANYS 71 80 151
SECA DE SANT PERE DE 71 A 75 ANYS 59 74 133
SECA DE SANT PERE DE 76 A 80 ANYS 32 48 80
SECA DE SANT PERE MES  DE  80 ANYS 29 49 78
PARDINYES DE  0 A  5 ANYS 508 447 955
PARDINYES DE  6 A 10 ANYS 303 269 572
PARDINYES DE 11 A 15 ANYS 297 280 577
PARDINYES DE 16 A 20 ANYS 300 303 603
PARDINYES DE 21 A 25 ANYS 359 402 761
PARDINYES DE 26 A 30 ANYS 509 536 1045
PARDINYES DE 31 A 35 ANYS 615 654 1269
PARDINYES DE 36 A 40 ANYS 616 552 1168
PARDINYES DE 41 A 45 ANYS 493 460 953
PARDINYES DE 46 A 50 ANYS 365 336 701
PARDINYES DE 51 A 55 ANYS 250 256 506
PARDINYES DE 56 A 60 ANYS 187 204 391
PARDINYES DE 61 A 65 ANYS 109 136 245
PARDINYES DE 66 A 70 ANYS 144 198 342
PARDINYES DE 71 A 75 ANYS 129 178 307
PARDINYES DE 76 A 80 ANYS 106 116 222
PARDINYES MES  DE  80 ANYS 80 120 200
CAP PONT DE  0 A  5 ANYS 316 288 604
CAP PONT DE  6 A 10 ANYS 215 207 422
CAP PONT DE 11 A 15 ANYS 235 224 459
CAP PONT DE 16 A 20 ANYS 278 257 535
CAP PONT DE 21 A 25 ANYS 367 354 721
CAP PONT DE 26 A 30 ANYS 413 396 809
CAP PONT DE 31 A 35 ANYS 416 409 825
CAP PONT DE 36 A 40 ANYS 448 421 869
CAP PONT DE 41 A 45 ANYS 392 394 786
CAP PONT DE 46 A 50 ANYS 372 325 697
CAP PONT DE 51 A 55 ANYS 289 311 600
CAP PONT DE 56 A 60 ANYS 258 247 505
CAP PONT DE 61 A 65 ANYS 169 205 374
CAP PONT DE 66 A 70 ANYS 177 251 428
CAP PONT DE 71 A 75 ANYS 176 209 385
CAP PONT DE 76 A 80 ANYS 134 159 293
CAP PONT MES  DE  80 ANYS 107 200 307
LA BORDETA DE  0 A  5 ANYS 420 401 821
LA BORDETA DE  6 A 10 ANYS 341 310 651
LA BORDETA DE 11 A 15 ANYS 313 277 590
LA BORDETA DE 16 A 20 ANYS 323 243 566
LA BORDETA DE 21 A 25 ANYS 416 413 829
LA BORDETA DE 26 A 30 ANYS 535 545 1080
LA BORDETA DE 31 A 35 ANYS 517 532 1049
LA BORDETA DE 36 A 40 ANYS 577 537 1114
LA BORDETA DE 41 A 45 ANYS 456 408 864
LA BORDETA DE 46 A 50 ANYS 347 341 688
LA BORDETA DE 51 A 55 ANYS 333 320 653
LA BORDETA DE 56 A 60 ANYS 238 208 446
LA BORDETA DE 61 A 65 ANYS 146 180 326
LA BORDETA DE 66 A 70 ANYS 160 194 354
LA BORDETA DE 71 A 75 ANYS 156 173 329
LA BORDETA DE 76 A 80 ANYS 104 152 256
LA BORDETA MES  DE  80 ANYS 85 169 254
MAGRANERS DE  0 A  5 ANYS 84 69 153
MAGRANERS DE  6 A 10 ANYS 73 60 133
MAGRANERS DE 11 A 15 ANYS 76 87 163
MAGRANERS DE 16 A 20 ANYS 85 81 166
MAGRANERS DE 21 A 25 ANYS 97 100 197
MAGRANERS DE 26 A 30 ANYS 100 97 197
MAGRANERS DE 31 A 35 ANYS 90 92 182
MAGRANERS DE 36 A 40 ANYS 107 104 211
MAGRANERS DE 41 A 45 ANYS 104 76 180
MAGRANERS DE 46 A 50 ANYS 85 70 155
MAGRANERS DE 51 A 55 ANYS 47 51 98
MAGRANERS DE 56 A 60 ANYS 68 54 122
MAGRANERS DE 61 A 65 ANYS 40 59 99
MAGRANERS DE 66 A 70 ANYS 56 62 118
MAGRANERS DE 71 A 75 ANYS 42 59 101
MAGRANERS DE 76 A 80 ANYS 28 42 70
MAGRANERS MES  DE  80 ANYS 21 46 67
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  0 A  5 ANYS 49 47 96
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  6 A 10 ANYS 36 42 78
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 11 A 15 ANYS 44 41 85
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 16 A 20 ANYS 55 49 104
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 21 A 25 ANYS 64 54 118
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 26 A 30 ANYS 66 57 123
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 31 A 35 ANYS 88 60 148
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 36 A 40 ANYS 75 73 148
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 41 A 45 ANYS 79 78 157
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 46 A 50 ANYS 62 56 118
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 51 A 55 ANYS 38 37 75
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 56 A 60 ANYS 31 31 62
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 61 A 65 ANYS 26 19 45
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 66 A 70 ANYS 16 21 37
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 71 A 75 ANYS 19 22 41
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 76 A 80 ANYS 9 15 24
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES  DE  80 ANYS 11 16 27
BUTSENIT DE  0 A  5 ANYS 36 27 63
BUTSENIT DE  6 A 10 ANYS 31 36 67
BUTSENIT DE 11 A 15 ANYS 34 38 72
BUTSENIT DE 16 A 20 ANYS 43 40 83
BUTSENIT DE 21 A 25 ANYS 57 50 107
BUTSENIT DE 26 A 30 ANYS 66 53 119
BUTSENIT DE 31 A 35 ANYS 51 50 101
BUTSENIT DE 36 A 40 ANYS 58 57 115
BUTSENIT DE 41 A 45 ANYS 56 51 107
BUTSENIT DE 46 A 50 ANYS 41 50 91
BUTSENIT DE 51 A 55 ANYS 65 60 125
BUTSENIT DE 56 A 60 ANYS 53 64 117
BUTSENIT DE 61 A 65 ANYS 45 53 98
BUTSENIT DE 66 A 70 ANYS 47 57 104
BUTSENIT DE 71 A 75 ANYS 60 55 115
BUTSENIT DE 76 A 80 ANYS 40 41 81
BUTSENIT MES  DE  80 ANYS 33 60 93
TORRES DE SANUI DE  0 A  5 ANYS 68 45 113
TORRES DE SANUI DE  6 A 10 ANYS 68 62 130
TORRES DE SANUI DE 11 A 15 ANYS 76 75 151
TORRES DE SANUI DE 16 A 20 ANYS 84 76 160
TORRES DE SANUI DE 21 A 25 ANYS 83 82 165
TORRES DE SANUI DE 26 A 30 ANYS 80 55 135
TORRES DE SANUI DE 31 A 35 ANYS 46 61 107
TORRES DE SANUI DE 36 A 40 ANYS 67 73 140
TORRES DE SANUI DE 41 A 45 ANYS 96 125 221
TORRES DE SANUI DE 46 A 50 ANYS 122 112 234
TORRES DE SANUI DE 51 A 55 ANYS 88 75 163
TORRES DE SANUI DE 56 A 60 ANYS 68 58 126
TORRES DE SANUI DE 61 A 65 ANYS 33 28 61
TORRES DE SANUI DE 66 A 70 ANYS 38 35 73
TORRES DE SANUI DE 71 A 75 ANYS 25 42 67
TORRES DE SANUI DE 76 A 80 ANYS 18 22 40
TORRES DE SANUI MES  DE  80 ANYS 21 39 60
BASSES D'ALPICAT DE  0 A  5 ANYS 45 57 102
BASSES D'ALPICAT DE  6 A 10 ANYS 45 42 87
BASSES D'ALPICAT DE 11 A 15 ANYS 53 48 101
BASSES D'ALPICAT DE 16 A 20 ANYS 60 51 111
BASSES D'ALPICAT DE 21 A 25 ANYS 52 66 118
BASSES D'ALPICAT DE 26 A 30 ANYS 70 54 124
BASSES D'ALPICAT DE 31 A 35 ANYS 47 47 94
BASSES D'ALPICAT DE 36 A 40 ANYS 61 68 129
BASSES D'ALPICAT DE 41 A 45 ANYS 77 74 151
BASSES D'ALPICAT DE 46 A 50 ANYS 88 75 163
BASSES D'ALPICAT DE 51 A 55 ANYS 64 62 126
BASSES D'ALPICAT DE 56 A 60 ANYS 59 46 105
BASSES D'ALPICAT DE 61 A 65 ANYS 29 42 71
BASSES D'ALPICAT DE 66 A 70 ANYS 47 39 86
BASSES D'ALPICAT DE 71 A 75 ANYS 31 44 75
BASSES D'ALPICAT DE 76 A 80 ANYS 35 43 78
BASSES D'ALPICAT MES  DE  80 ANYS 35 46 81
LLIVIA DE  0 A  5 ANYS 50 36 86
LLIVIA DE  6 A 10 ANYS 22 22 44
LLIVIA DE 11 A 15 ANYS 26 30 56
LLIVIA DE 16 A 20 ANYS 35 24 59
LLIVIA DE 21 A 25 ANYS 49 46 95
LLIVIA DE 26 A 30 ANYS 48 56 104
LLIVIA DE 31 A 35 ANYS 48 55 103
LLIVIA DE 36 A 40 ANYS 55 38 93
LLIVIA DE 41 A 45 ANYS 50 51 101
LLIVIA DE 46 A 50 ANYS 39 38 77
LLIVIA DE 51 A 55 ANYS 37 50 87
LLIVIA DE 56 A 60 ANYS 53 39 92
LLIVIA DE 61 A 65 ANYS 35 34 69
LLIVIA DE 66 A 70 ANYS 42 59 101
LLIVIA DE 71 A 75 ANYS 40 49 89
LLIVIA DE 76 A 80 ANYS 35 41 76
LLIVIA MES  DE  80 ANYS 39 57 96
RAIMAT - SUCHS DE  0 A  5 ANYS 16 32 48
RAIMAT - SUCHS DE  6 A 10 ANYS 24 16 40
RAIMAT - SUCHS DE 11 A 15 ANYS 30 20 50
RAIMAT - SUCHS DE 16 A 20 ANYS 38 27 65
RAIMAT - SUCHS DE 21 A 25 ANYS 43 33 76
RAIMAT - SUCHS DE 26 A 30 ANYS 44 39 83
RAIMAT - SUCHS DE 31 A 35 ANYS 36 39 75
RAIMAT - SUCHS DE 36 A 40 ANYS 39 33 72
RAIMAT - SUCHS DE 41 A 45 ANYS 34 35 69
RAIMAT - SUCHS DE 46 A 50 ANYS 30 32 62
RAIMAT - SUCHS DE 51 A 55 ANYS 36 41 77
RAIMAT - SUCHS DE 56 A 60 ANYS 29 26 55
RAIMAT - SUCHS DE 61 A 65 ANYS 24 37 61
RAIMAT - SUCHS DE 66 A 70 ANYS 34 40 74
RAIMAT - SUCHS DE 71 A 75 ANYS 35 24 59
RAIMAT - SUCHS DE 76 A 80 ANYS 28 20 48
RAIMAT - SUCHS MES  DE  80 ANYS 19 26 45