Regidoria de Drets civils, Cooperació i Igualtat de l'Ajuntament de Lleida
La Paeria
                                               

   Conèxier l'Àrea   
   Codesenvolupament   
   KooXacció   
   Agermanament
  Lérida-Lleida
  
   Solidàrium   
   Mirades al sud   
   Cinemón   
   Mon Món   
   Mirades   
   Colòmbia en Viu   
   Pla director 2013-2016   
   Agenda   
   Convocatories   
   Intervencions   
PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 2013-2016L’Ajuntament de Lleida ha estat des de l’any 1994 capdavanter en la implantació a nivell local de la cooperació al desenvolupament. Xarxa social i en local hem definit de fet els diferents instruments adequats a la realitat social que ens envolta, incidint en el desenvolupament de diferents projectes de cooperació, sensibilització, emergències i acció humanitària de forma directa i indirecta. 

Una experiència de dinou anys en cooperació per al desenvolupament, i la voluntat política de fer de Lleida una ciutat solidària amb reconeixement arreu del territori és una de les potencialitats que cal continuar treballant. 

Entitats i Ens local hem construït una política de cooperació de fet, seguint línees de treball coherents i estables. L’elaboració del Pla Director de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Lleida, vol respondre a la necessitat de disposar d’un document que defineixi la política de cooperació per al desenvolupament del municipi de Lleida i el procediment per portar-la a terme, reforçant les fortaleses de les línies d’actuació, així com de millorar les debilitats identificades avançant conjuntament cap a la justícia social. El Pla Director 2013-2016 s’ha iniciat a partir d’un procés participatiu i de consens, coordinat per l’Ajuntament de Lleida i en el marc del Consell Mixt de Cooperació, el qual va aprovar en primera instància la creació d’una comissió tècnica ad hoc amb l’objectiu d’elaborar l’esborrany i elevar al Plenari del Consell Mixt de Cooperació la proposta definitiva. 

El procés participatiu va continuar amb la realització d’una jornada participativa per a l’establiment d’un consens per identificar i consolidar el Pla, així com establir i consolidar la participació real de la ciutadania en la definició, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques de cooperació local. Aquestes jornades no van comptar amb una gran afluència de les entitats i per aquest motiu es va encetar un segon període de tallers participatius per debatre i aportar comentaris entorn als models d’actuació, criteris de selecció de projectes, així com per definir de forma comuna les estratègies en cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de Lleida. 

Les reflexions i propostes sorgides en aquests tallers van estar presentades al Plenari del Consell Mixt de Cooperació i han orientat aquest Pla de Cooperació i Solidaritat. També es recopilen de forma transversal les diferents aportacions realitzades per diferents departaments de l’Ajuntament de Lleida vinculats d’una manera o d’una altra a les polítiques de cooperació. Les últimes aportacions són les realitzades pels diferents grups polítics amb representació municipal, amb la realització d’una sessió oberta. 

El Pla Director 2013-2016 serà el document de referència que marcarà les directrius de l’acció de desenvolupament de l’Ajuntament de Lleida. La metodologia participativa emprada per a la seva elaboració en requereix l’aprovació i la seva corresponsabilitat en la seva execució, tant per part dels grups polítics i equip de govern com de les entitats i altres agents que treballen en aquest àmbit. 

Així mateix, aquest pla referma el compromís de l’Ajuntament de Lleida a continuar impulsant i liderant les polítiques públiques en cooperació internacional i solidaritat, tant dins de la mateixa estructura municipal com a la ciutat de Lleida.

© Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l'Ajuntament de Lleida.