Notícies CULTURA

Subscripció a les notícies de CULTURA

Adreça de correu electrònic

Si també es vol rebre informació per altres mitjans

Abans cal donar l'adreça de correu electrònic a l’apartat Subscripció a les noticies de CULTURA.

(Camps opcionals)
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Adreça
Ciutat
Codi postal
Telèfon
Telèfon mòbil
Fax


Consideracions
· El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament de Lleida amb CIF P2515100B i domicili Pl. Paeria núm.: 1, 25007 de Lleida.
· L'usuari sempre pot donar-se de baixa d'aquests serveis.
· En donar-se d'alta als serveis es rep una contrasenya que permet gestionar la subscripció o donar-se de baixa. També es pot demanar la baixa des de les notícies rebudes.
· Per a més informació, cal contactar amb :
Regidoria de Cultura
Av. Blondel, núm. 64
Tel. d'atenció ciutadana: 010
(Des de fora de Lleida 807 117 118)
Fax: 973 700 432
cultura@paeria.es
· Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).
· L'usuari pot exercir el seu dret de rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) per mitjà de la mateixa aplicació continguda en el web o sol·licitant-ho personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, citada anteriorment.