PROGRAMES I INSTRUCCIONS PER A LES PROVES DE NIVELL I D'ACCÉS AL CONSERVATORI I A L'ESCOLA
ESCOLA DE MÚSICA

Programa per a la prova d'instrument (per ordre alfabètic): acordió, cant, clarinet, contrabaix, fagot, flauta, guitarra, oboè, percussió, piano, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí, violoncel.

Programa per a la prova de llenguatge musical: INICIACIÓ, NIVELL ELEMENTAL, ADULTS.
Repertori per a la prova de llenguatge musical d'IN1 i IN2: DOCUMENT.
Més informació sobre la normativa referent a l'accés a l'Escola de Música AQUÍ.
CONSERVATORI
Prova específica d'accés a primer curs de Grau Professional:
Programa i orientacions per a la prova d'accés a primer: veure document (actualitzat per a les proves del 2018)
Orientacions relatives a la lectura a primera vista - especialtat de piano: veure document (actualitzat per a les proves del 2018)
Criteris d'avaluació de l'apartat de cançó: veure document (actualitzat per a les proves del 2018)
   
Proves d'accés de segon a sisè de Grau Professional:
Programa i instruccions per a la prova d'accés de segon a sisè: veure document (actualitzat per a les proves del 2018)
  MODELS DE PROVES D'ACCÉS DE GP2 A GP6: Consulteu aquest enllaç
   
Més informació sobre la normativa vigent: consulteu aquest enllaç extern.
 
Plaça Josep Prenafeta, s/n 25004 Lleida
Tel. 973 700 676 Fax 973 700 684
E-mail: conservatori@paeria.cat
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00