NOUS ALUMNES  
INFORMACIÓ D'INTERÈS PER ACCEDIR AL CENTRE  

ESCOLA DE MÚSICA
Per accedir-hi cal formalitzar una preinscripció* al centre, dins les dates establertes.
Per altra banda els aspirants hauran de realitzar una prova de nivell de llenguatge musical i d'instrument, segons els cursos. Aquestes proves es fan habitualment al mes de juny. (Cal tenir en compte que dins l'Escola de Música podreu trobar diferents tipus d'estudis, les característiques dels quals les podeu consultar a les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, que trobareu en aquest enllaç). Podeu consultar els programes de les proves de nivell seguint aquest enllaç.
L'especialitat de cant no es podrà cursar a nivell elemental. Només es podrà fer dins de l'Escola d'Adults, o bé accedint als cursos de l'ensenyament reglat (Conservatori).

CONSERVATORI
El Departament d'Ensenyament convoca per a cada curs les PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA que caldrà superar per tal de poder accedir als estudis reglats. Els alumnes que vulguin fer aquests estudis hauran d'inscriure's a aquestes proves* dins els període que determina el Departament d'Ensenyament i que es publica en una resolució cada any. L'accés es pot fer a qualsevol dels sis cursos del grau professional, i sempre caldrà superar una prova de llenguatge musical i d'instrument i, segons els cursos i l'especialitat, també de cant coral i de música de cambra. Podeu veure el que es demana visitant aquest enllaç.
A més d'inscriure's a la prova l'alumne que vulgui ingressar com a oficial al Conservatori ha de formalitzar també la preinscripció al centre. Un cop fetes les proves, el Conservatori publica les qualificacions i fa les admissions dels alumnes a raó de les places de les que es disposi per a cada instrument i curs. Els alumnes admesos s'hauran de matricular dins els dies que el centre determini, segons el calendari que es farà públic oportunament.

*les preinscripcions i inscripcions a les proves d'accés es podran fer presencialment a la secretaria del centre o també via on-line.

 
Plaça Josep Prenafeta, s/n 25004 Lleida
Tel. 973 700 676 Fax 973 700 684
E-mail: conservatori@paeria.cat
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00