MATRICULACIÓ - CURS 2018-2019 DOCUMENTS PER A LA MATRÍCULA
   

 

INFORMACIÓ GENERAL
Documentació que cal adjuntar a la matrícula
Horaris Conservatori curs 2018-2019
Horaris Escola curs 2018-2019
 
FORMULARIS DE MATRÍCULA
Escola de música IN1
Escola de música IN2
Escola de música NE1
Escola de música NE2
Escola de música NE3
Escola de música NE4
Escola de música Nivell Mitjà (NM)
Escola de música Adults (EA)
Grau professional Conservatori (GP)
 
ALTRES DOCUMENTS NECESSARIS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
Carta de compromís educatiu (nous alumnes menors d'edat)
Carta de compromís educatiu (nous alumnes majors d'edat)
 
ALTRES DOCUMENTS
Sol·licitud de bonificació per a famílies nombroses i monoparentals (Escola)
Sol·licitud de bonificació per a famílies nombroses i monoparentals (Conservatori)
Autorització de transferència bancària (nous alumnes o canvi de dades)
 
Plaça Josep Prenafeta, s/n 25004 Lleida
Tel. 973 700 676 Fax 973 700 684
E-mail: conservatori@paeria.cat
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00