CALENDARI DE MATRICULACIÓ - CURS 2017-2018 DOCUMENTS PER A LA MATRÍCULA
   
ALUMNES DEL CENTRE
IN2, NE, NM i
EA2 a EA8
De dilluns 26 a dijous 29 de juny de 10.00 a 14.00 Recepció de matrícules a la secretaria del centre
GP2 Dilluns 26 de juny a les 10.00 (aula (2.8)  
GP3 Dilluns 26 de juny a les 12.00 (aula 2.0)  
GP4 Dilluns 26 de juny a les 12.00 (aula 2.8)  
GP5 Dimarts 27 de juny a les 10.00 (aula 2.0)  
GP6 Dimarts 27 de juny a les 12.00 (aula 2.0)  
NOU ALUMNAT
IN1 Dilluns 26 de juny a les 18.00 (aula 2.0)  
EA1 De dilluns 26 a dijous 29 de juny de 10.00 a 14.00 Recepció de matrícules a la secretaria del centre
GP1 Dilluns 26 de juny a les 10.00 (aula (2.0)  
Resta de cursos Setembre  

 

 

INFORMACIÓ GENERAL
Documentació que cal adjuntar a la matrícula
Horaris Conservatori curs 2017-2018
Horaris Escola curs 2017-2018
 
FORMULARIS DE MATRÍCULA
Escola de música IN1
Escola de música IN2
Escola de música NE1
Escola de música NE2
Escola de música NE3
Escola de música NE4
Escola de música Nivell Mitjà (NM)
Escola de música Adults (EA)
Grau professional Conservatori (GP)
 
ALTRES DOCUMENTS NECESSARIS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
Informació i consentiment per al tractament de dades personals
Carta de compromís educatiu (nous alumnes menors d'edat)
Carta de compromís educatiu (nous alumnes majors d'edat)
 
ALTRES DOCUMENTS
Sol·licitud de bonificació per a famílies nombroses i monoparentals
Autorització de transferència bancària (nous alumnes o canvi de dades)
 
Plaça Josep Prenafeta, s/n 25004 Lleida
Tel. 973 700 676 Fax 973 700 684
E-mail: conservatori@paeria.cat
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00