CONSERVATORI
ÀREA D’INSTRUMENTS DE L’ORQUESTRA:
Saxòfon
ÀREA D’INSTRUMENTS DE L’ORQUESTRA:
Percussió
ÀREA D’INSTRUMENTS POLIFÒNICS:
Acordió i Guitarra
ÀREA D’INSTRUMENTS POLIFÒNICS:
Piano i Orgue
ESPECIALITAT DE CANT: Cant
ASSIGNATURES OPTATIVES

ÀREA D’INSTRUMENTS DE L’ORQUESTRA: Clarinet, Contrabaix, Fagot, Flauta travessera, Oboè, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violí, Violoncel


ASSIGNATURES

1r curs
hores/set

2n curs
hores/set

3r curs
hores/set

4t curs
hores/set

5è curs
hores/set

6è curs
hores/set

Total hores

Comunes

Instrument

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2240

Harmonia clàssica

2

2

120

D’especialitat

Orquestra/Banda

2

2

2

2

2

2

360

Música de cambra

1

1

60

Optatives

Repertori amb pianista
 

30’

30’

30

Història de la música


1

30

Optatives lliures (alumnes banda)1

2

1

1

150

Total hores/setmana

5

5

6

7

7’30

8’30

1170

<< Tornar a dalt

ÀREA D’INSTRUMENTS DE L’ORQUESTRA: Saxòfon


ASSIGNATURES

1r curs
hores/set

2n curs
hores/set

3r curs
hores/set

4t curs
hores/set

5è curs
hores/set

6è curs
hores/set

Total hores

Comunes

Instrument

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2240

Harmonia clàssica

2

2

120

D’especialitat

Banda

2

2

2

2

   

360

Conjunt de saxos

   

1

1

1

1

Música de cambra

1

1

60

Optatives

Repertori amb pianista

30’

30’

30

Història de la música


1

30

Optatives lliures
1

2

2

150

Total hores / setmana

5

5

6

7

7’30

8’30

1170

<< Tornar a dalt

ÀREA D’INSTRUMENTS DE L’ORQUESTRA: Percussió


ASSIGNATURES

1r curs
hores/set

2n curs
hores/set

3r curs
hores/set

4t curs
hores/set

5è curs
hores/set

6è curs
hores/set

Total hores

Comunes

Instrument

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2240

Harmonia clàssica

2

2

120

D’especialitat

Orquestra-Banda/Conjunt

2

2

2

2

2

2

360

Música de cambra

1

1

60

Optatives

Repertori amb pianista

30’

30’

30

Història de la música


1

30

Optatives lliures1

2

1

1

150

Total hores / setmana

5

5

6

7

7,30

8,30

1170

<< Tornar a dalt

ÀREA D’INSTRUMENTS POLIFÒNICS: Acordió i Guitarra


ASSIGNATURES

1r curs
hores/set

2n curs
hores/set

3r curs
hores/set

4t curs
hores/set

5è curs
hores/set

6è curs
hores/set

Total hores

Comunes

Instrument

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2240

Harmonia clàssica

2

2

120

D’especialitat

Música de cambra

1

1

60

Conjunt

1

1

1

1

1

1

180

Cor

1

1

60

Acompanyament

1

1

60

Optatives

Història de la música


1

30

Optatives lliures2

2

1

1

180

Total hores /setmana

5

5

6

6

7

8

1110

<< Tornar a dalt

ÀREA D’INSTRUMENTS POLIFÒNICS: Piano i Orgue


ASSIGNATURES

1r curs
hores/set

2n curs
hores/set

3r curs
hores/set

4t curs
hores/set

5è curs
hores/set

6è curs
hores/set

Total hores

Comunes

Instrument

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2240

Harmonia clàssica

2

2

120

D’especialitat

Música de cambra1

1

1

1

120

Conjunt1 a escollir

1 a escollir

1

1

60

Cor

1

1

   

120

Acompanyament

1

1

60

Optatives

Història de la música


1

30

Optatives lliures

1

1

1

1

1

1

180

Total hores /setmana

5

5

6

6

7

8

1110

<< Tornar a dalt

ESPECIALITAT DE CANT: Cant

ASSIGNATURES

1r curs
hores/set

2n curs
hores/set

3r curs
hores/set

4t curs
hores/set

5è curs
hores/set

6è curs
hores/set

Total hores

Comunes

Instrument

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2240

Harmonia clàssica

2

2

120

D’especialitat

Idiomes aplicats al cant

1

1

1

1

2

2

240

Música de cambra (repertori)

30’

30’

30’

30’

30’

30’

90

Cor*

30’

30’

30’

30’

30’

30’

90

Interpretació i escena*

30’

30’

30’

30’

30’

30’

90

Optatives

Història de la música


1

30

Dramatització*

30’

30’

30’

30’

30’

30’

90

Piano complementari

30’

30’

30’

30’

30’

30’

90

Optatives lliures

1


30

Total hores / setmana

6’30

6’30

6’30

6’30

8’30

8’30

1290


* Les assignatures Cor / Interpretació i escena / Dramatització estan incloses en l’activitat Taller d’Òpera, que es fa durant el primer trimestre en 15 sessions de 3 hores cadascuna, i que fan un total de 270 hores.

<< Tornar a dalt

ASSIGNATURES OPTATIVES

ASSIGNATURES

Hores / setmana

Curs

Comentari

Optatives obligatòries

Dramatització

30’

De 1r a 6è

Optativa obligatòria per als alumnes de Cant, en tots els cursos de GP. Està inclosa dins l’activitat “Taller d’Òpera” i compta com a 30’ lectius dins la franja d’optativitat.

Història de la Música
1
Optativa obligatòria per a tots els alumnes, de qualsevol especialitat

Repertori amb pianista

30’

5è i 6è

Optativa obligatòria per a tots els instruments orquestrals

Optatives lliures

Anàlisi

1

5è i 6è

 

Aprofundiment en la percepció auditiva

1

5è i 6è

 

Audició de música de cinema

1

3r, 4t, 5è i 6è

Només 1 curs

Audició de música moderna I i II

1

De 1r. a 6è

Dos nivells

Big Band

1

De 1r a 6è

 

Conjunt vocal

1

Cors GP (dos grups 1 i 2 , a escollir) de 1r a 4t
Cors A i B: de 1r a 6è (Per anar als Cors A i B caldrà la prèvia autorització de la directora del cor)

Per als alumnes que no facin Cor com assignatura d’especialitat

Contrapunt i fuga

1

Educació corporal

1

De 1r a 6è

Es pot fer durant dos cursos

Ensemble de flautes

1
De 1r a 6è

Fonaments de la composició musical

1

Harmonia moderna
Nivells I, II, III

1

3r, 4t, 5è i 6è

Se’n poden fer 3 nivells

Improvisació moderna (combo)

1

4t, 5è i 6è

Cal tenir un curs d’harmonia moderna

Introducció a la música de cambra

30’

Corda i vent: 3r i 4t
Acordió: 3r i 4t
Guitarra: 3r i 4t
Piano: 1r i 2n

Aquests alumnes faran duos (els de corda i vent amb els pianistes), duos d’acordió i duos de guitarra entre ells i els pianistes piano a quatre mans

Música i noves tecnologies
Nivells I i II

1

De 1r a 6è

Preferentment alumnes a partir de 2n. Se’n poden fer dos nivells.

Segon instrument

1 (30’ lectius)

2 cursos seguits del mateix instrument (a partir de qualsevol curs de GP) (només amb el vist-i- plau del professor tutor)

Ampliables segons les qualificacions obtingudes i l’informe del professor (ho decidirà la junta d’avaluació).

Soundpainting
1
De 1r a 6è
 

<< Tornar a dalt

 
Plaça Josep Prenafeta, s/n 25004 Lleida
Tel. 973 700 676 Fax 973 700 684
E-mail: conservatori@paeria.cat
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00