ESCOLA D'ADULTS

Edat: a partir de 18 anys

Nombre d’anys de permanència al centre: vuit

Denominació dels cursos: EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6, EA7, EA8

 

Podeu consultar el detall d'aquest programa d'ensenyament (assignatures, cursos, avaluació, promoció, etc.) a les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC) que trobareu a la nostra secció de NORMATIVA VIGENT.

 
 
 
Plaça Josep Prenafeta, s/n 25004 Lleida
Tel. 973 700 676 Fax 973 700 684
E-mail: conservatori@paeria.cat
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00