CALENDARI ESCOLAR
CURS 2017-2018
PRIMER TRIMESTRE
SEGON TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
SETEMBRE
DESEMBRE
MARÇ
11: festiu
6: festiu
24: primer dia de les vacances de Setmana Santa
12, 13 i 14: concertació d'horaris de les
7: festiu de lliure disposició
ABRIL
classes individuals
8: festiu
2: darrer dia de les vacances de Setmana Santa
15: inici de les classes.
20: concert de Nadal
30: festiu de lliure disposició
29: festiu (festa local)
23: primer dia de les vacances de Nadal
MAIG
OCTUBRE
GENER
1: festiu
12: festiu
7: darrer dia de les vacances de Nadal
11: festiu (festa local)
13: festiu de lliure disposició
FEBRER
del 22 al 25: proves d'accés
NOVEMBRE
del 12 al 16: Setmana Cultural
del 28 de maig a l'1de juny: avaluació
1: festiu
MARÇ
(assignatures col·lectives)
22: concert de Santa Cecília
del 5 al 9: avaluació
JUNY
del 20 al 24: avaluació
(assignatures col·lectives)
del 4 al 8: avaluació
(assignatures col·lectives)
del 12 al 16: avaluació
(assignatures individuals)
DESEMBRE
(assignatures individuals)
del 13 al 15: proves de nivell
del 27 de novembre a l'1 de desembre: avaluació
8: concert de final de curs
(assignatures individuals)
 
Plaça Josep Prenafeta, s/n 25004 Lleida
Tel. 973 700 676 Fax 973 700 684
E-mail: conservatori@paeria.cat
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00