Xavier Rodamilans de la O

Adreça electrònica: xrodamilans@paeria.es
Rambla Ferran, 13, 2a planta
Telèfon: 973 700 306

3r Tinent d'Alcalde
Regidor de Polítiques per als drets de les persones

Nascut Lleida.