Xavier Rodamilans de la O

2n Tinent d'Alcalde
Regidor de Polítiques per als drets de les persones

Biografia


Nascut Lleida.

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: xrodamilans@paeria.es
Rambla Ferran, 13, 2a planta
Telèfon: 973 700 306

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2015-2019


 

Retribucions 2018


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2017
Assistències 16.109,34 €