Rafael Peris Martín

3r Tinent d'Alcalde
Regidor de Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria

Biografia


Nascut a Lleida.
Pare d’una filla.

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: rperis@paeria.es
Carrer Major, 31, planta baixa
Telèfon: 973 700 402

Resum de les declaracions que consten al Registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2015-2019


 

Retribucions 2018


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2017
Exclusiva 4.195,32 € 58.734,48 €