Rafael Peris Martín

Adreça electrònica: rperis@paeria.es
Carrer Major, 31, planta baixa
Telèfon: 973 700 402

4t Tinent d'Alcalde
Regidor de Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria

Nascut a Lleida.
Pare d’una filla.