Sara Mestres Llusà

6a Tinent d'Alcalde
Regidora de Seguretat ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat

Presidenta Grup Municipal PSC

Biografia


Nascuda a Artesa de Lleida
Casada, mare d’una filla i un fill.

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: smestres@paeria.es
Rambla Ferran, 13, 3a planta
Telèfon: 973 700 365

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2015-2019


 

Retribucions 2018


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2017
Assistències 17.834,21 €