Sara Mestres Llusà

Adreça electrònica: smestres@paeria.es
Rambla Ferran, 13, 3a planta
Telèfon: 973 700 365

Regidora de Seguretat ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat

Nascuda a Artesa de Lleida
Casada, mare d’una filla i un fill.