Joan Vilella Jounou

Adreça electrònica: jvilella@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 344

Nascut a Lleida el 26 de juliol de 1956
Periodista