Dolors López Aguilar

Adreça electrònica: dlopez@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 344

Nascuda a Lleida el 22 d’octubre de 1958

DADES ACADÈMIQUES

DADES POLÍTIQUES