Carles Vega Castellví

Adreça electrònica: cvega@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 922

Nascut a Flix (Ribera d’Ebre), el 3 d’agost de 1962

Està casat. Té un fill i una filla