Carles Vega Castellví

President Grup Municipal ERC-AVANCEM

Biografia


Nascut a Flix (Ribera d’Ebre), el 3 d’agost de 1962

Està casat. Té un fill i una filla

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: cvega@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 922

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2015-2019


 

Retribucions 2018*


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2017
Assistències 3.765,04 € 52.710,56 €

(*) Durant l'any 2017 ha tingut una dedicació exclusiva i la seva retribució ha estat la que s'informa en aquest quadre. Des del 18 de juny de 2018 és retribuït per assistències.