Josep Maria Baiget i Marquès

Portaveu Grup Municipal ERC-AVANCEM

Biografia


Nascut a Cervià de les Garrigues, el 16 de maig de 1965. És pare d'una filla i 2 fills

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: jmbaiget@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 922

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2015-2019


 

Retribucions 2018


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2017
Parcial 2.202,03 € 30.828,42 €