Josep Maria Baiget i Marquès

Adreça electrònica: jmbaiget@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 922

Nascut a Cervià de les Garrigues, el 16 de maig de 1965. És pare d'una filla i 2 fills