Daniel Rubio Ruíz

Regidor Grup Municipal C’S

Biografia


Zorita(Cáceres), 1956

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: drubio@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 928

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2015-2019


 

Retribucions 2018


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2017
Assistències 7.948,35 €