Ángeles Ribes Duarte

Adreça electrònica: aribes@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 928

Nacida en Jaca (Huesca) 27-01-1968

Estudió BUP y COU en IES Màrius Torres de Lleida