Pau Juvillà Ballester

Portaveu Grup Municipal CRIDA-CUP

Biografia


Nascut a Lleida el 30 d'agost de 1973

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: pjuvilla@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 926

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2015-2019


 

Retribucions 2018


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2017
Parcial 1.730,68 € 24.229,52 €