Pau Juvillà Ballester

Adreça electrònica: pjuvilla@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 926

Nascut a Lleida el 30 d'agost de 1973