Carlos González Iglesias

President Grup Municipal Comú de Lleida

Biografia


Nacido en Salamanca 13/07/1977

Diplomado en CC Empresariales por la Universidad de Salamanca.

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: carlos.gonzalez@paeria.es
Plaça Paeria, 1, 4a planta
Telèfon: 973 700 924

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2015-2019


 

Retribucions 2018 *


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2017
Assistències 2.936,03 € 41.104,42 €

(*) Durant l’any 2017 ha tingut una dedicació exclusiva i la seva retribució ha estat la que s’informa en aquest quadre. Des de l’1 de gener de 2018 és retribuït per assistències.