Lleida Marxa
Inici Catàleg de tràmits i serveis

Catàleg de tràmits i serveis


Tràmits i serveis

Llegenda
Tràmit informatiu
Tràmit informatiu
  Tràmit on-line
Tràmit on-line
  Tràmit on-line amb certificat digital
Tràmit on-line amb certificat digital
  Tràmit amb seguiment
Tràmit amb seguiment
 
Tràmitació presencial
Tramitació presencial
  Tramitació telefònica
Tramitació telefònica
  Tramitació per correu electrònic
Tramitació per correu electrònic
  Tramitació per sms
Tramitació per sms
 
Tramitació per Lleida mobi
Tramitació per Lleida mobi
  Més informació
Més informació
  Tràmit on-line extern a la Seu electrònica
Tràmit on-line extern a la Seu electrònica
  Descripció
Descripció
 

Com es pot fer?
Criteris de presentació de la documentació tècnica urbanística per a la tramitació municipal Descripció - L'objecte d'aquests criteris és regular la presentació dels documents urbanístics per a la seva tramitació municipal, per a fer efectius els principis de publicitat i eficàcia establerts en la legislació urbanística vigent i facilitar la informació al públic, quan sigui procedent Tràmit on-line extern De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Urbanisme de la regidoria Promoció i gestió de l'hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat
Formulari per formar part de la Guia d'activitats de lleure inlcusiu per a infants, adolescents i joves Descripció - En aquesta línia, la guia incorpora activitats i recursos que contemplen places inclusives en les seves accions, afavorint la integració i la igualtat d'oportunitats a aquells infants que es troben en situació de fragilitat social Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Telefònicament - Segons el centre de serveis socials que li correspont
Tràmit on-line extern De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Benestar Social de la regidoria Polítiques per als drets de les persones
Pla Municipal de Responsabilitat Social Descripció - El pla Municipal de responsabilitat social és un instrument de planificació que servirà per definir les línies de treball sobre RSC a l’Ajuntament de Lleida Tràmit on-line extern De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Benestar Social de la regidoria Polítiques per als drets de les persones
Abonaments - Sol·licitar alta i comunicar baixa (Pàrking Públic Av. Blondel) Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial De qui depèn - Empresa: Interparking Lleidatana <BR />
Abonaments mensuals (Pàrking Públic Ricard Viñes) Descripció - Durant un mes natural es pot estacionar un vehicle per abonament a qualsevol plaça lliure de la primera (capacitat 160 places) o segona planta (capacitat 155 places) de l'aparcament. Es posa a la disposició dels usuaris diferents tipus d'abonaments segons diferents  trams d'horaris. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Telefònicament - Telèfon d'informació: 973232921 De qui depèn - Empresa: IRIDIUM APARCAMIENTOS SL <BR />
ACTIVA'T al Casal Descripció - El programa Activa’t al Casal! es desenvolupa d’octubre a maig i té com a principal objectiu ser un punt de trobada i un espai de reflexió,  cultura i lleure obert a tota la ciutat, especialment al col·lectiu de dones que volen compartir inquietuds i  experiències i, alhora, participar d’una variada i extensa oferta d’activitats ( cuina, cuida't, espai salut, sons de vida, rutes per la ciutat, xerrades “L’advocada respon...”) Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Telefònicament - 973700461 Per correu electrònic - politiquesigualtat@paeria.es De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Igualtat de la regidoria Seguretat ciutadana i polítiques per al civisme i la igualtat
Actuació sobre comptadors (Aigües de Lleida) Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Telefònicament - 902 186 018
De qui depèn - Empresa: Aigües - Aqualia <BR />
Actuacions sobre coloms Descripció - És una sol·licitud a instància de particulars per a què l'Ajuntament de Lleida realitzi accions concretes en matèria de coloms, ja sigui per molèsties o per superpoblació. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Medi Ambient i Horta de la regidoria Promoció i gestió de l'hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat
Actualització de dades al Registre Municipal d'Entitats Descripció - D'acord amb el títol III, capítol 1er, artícle  40è del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Lleida les entitats inscrites en el Registre Municipal tenen l'obligació de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació de les dades que figuren en la documentació que hagi servit de base per fer la inscripció. El termini per a aquestes modificacions és de trenta dies comptats des de la data en què s'hagin produït. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial On-line amb certificat digital De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Participació Ciutadana de la regidoria Participació Ciutadana, Drets civils i  Cooperació
Actualització de dades de caràcter obligatori al padró municipal d'habitants de persones majors de 14 anys Descripció - És la comunicacio de dades de caràcter obligatòri de persones majors de 14 anys que consten inscrites en el Padró municipal d'habitants de la ciutat de Lleida Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial On-line amb certificat digital De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Estadística de la regidoria Gestió dels Recursos municipals, la hisenda municipal i polítiques de transparència
Actualització del títol de dret funerari per mort del titular Descripció - És la sol·licitud de canvi de titular d'un dret funerari per causa de defunció del titular.L'Ordenança del Cementiri Municipal de Lleida, de 10 d'abril de 1993, estableix l'obligatorietat d'actualitzar els títols funeraris. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Tràmit on-line extern De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Salut Pública de la regidoria Polítiques per als drets de les persones
Actualització per mort del titular i del beneficiari Descripció - És la sol·licitud de canvi de titular i beneficiari d'un dret funerari per causa de defunció d'ambdós.L'ordenança Municipal del Cementiri de Lleida, de 10 d'abril de 1993, estableix l'obligatorietat d'actualitzar els títols funeraris. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Salut Pública de la regidoria Polítiques per als drets de les persones
Actualització títol funerari per mort del beneficiari Descripció - És la sol·licitud de canvi de beneficiari d'un dret funerari per causa de defunció del beneficiari d'aquest.L'Ordenança del Cementiri Municipal de Lleida, de 10 d'abril de 1993, estableix l'obligatorietat d'actualitzar els títols funeraris. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Tràmit on-line extern De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Salut Pública de la regidoria Polítiques per als drets de les persones
Actualització títols funeraris no actualitzats Descripció - És la sol·licitud d'actualització d'un dret funerari, concedit anteriorment a l'aprovació de l'Ordenança Municipal del Cementiri de Lleida, de 10 d'abril de 1993. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Tràmit on-line extern De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Salut Pública de la regidoria Polítiques per als drets de les persones
Adhesió a la Junta Arbitral de Consum Descripció -  El procediment d'adhesió de les empreses, és molt senzill i gratuït. L'empresa interessada ha d'omplir el document adjunt del compromís d'adhesió. Posteriorment des de la junta arbitral se li remetrà el compromís d'adhesió per signar. Alhora que se li lliurarà el distintiu oficial, que l'acreditarà com a empresa adherida. Les empreses adherides es comprometen a acceptar les sol.licituds d'arbitratge presentades pels seus clients i al compliment de les resolucions arbitrals. La Junta Arbitral de Consum de Lleida fa públic el cens d'empreses adherides. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Tràmit on-line extern De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Comerç, Mercats i Consum de la regidoria Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l'Ocupació i l'Emprenedoria
Adjudicació de magatzem en el Mercat Central de Fruites i Verdures Descripció - Activitat de comercialització majorista de productes alimentaris peribles i altres activitats específiques que es desenvolupen en el marc del Mercat Central de Fruites i Verdures. Aquesta comercialització de productes alimentaris peribles s'ha de fer a través dels corresponents llocs de venda dels assentadors, consistents en mòduls de magatzem, i en les maneres i condicions que es fixen en el Reglament del Mercat Central de Fruites i Verdures del sector dels assentadors. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Per correu electrònic - Regidoria de Promoció Econòmica i Industrial, de Comerç, Mercats i Consumimc@paeria.es Tràmit informatiu De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Comerç, Mercats i Consum
Adjudicació de magatzem en el Mercat Central de Fruites i Verdures Descripció - Activitat de comercialització majorista de productes alimentaris peribles i altres activitats específiques que es desenvolupen en el marc del Mercat Central de Fruites i Verdures. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Per correu electrònic - imc@paeria.es
Tràmit on-line extern De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Comerç, Mercats i Consum de la regidoria Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l'Ocupació i l'Emprenedoria
Adjudicació de parada en el Mercat Central de Fruites i Verdures Descripció - Activitats de comercialització de productes alimentaris peribles, i altres activitats específiques, que es desenvolupen en el marc del Mercat Central de Fruites i Verdures. La comercialització dels productes alimentaris peribles s'ha de fer a través de l'activitat majorista, de l'activitat de venda dels propis productors i de la venda ambulant, en les maneres i condicions que es fixen al Reglament del mercat central de fruites i verdures. Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Per correu electrònic - Tràmit on-line extern De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Comerç, Mercats i Consum de la regidoria Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l'Ocupació i l'Emprenedoria
Adjudicació de parada en un mercat ambulant Descripció - Sol·licitud per a la venda no sedentària o venda ambulant que es realitza per comerciants fora d'un establiment comercial permanent, amb caràcter ocasional o periòdic, en instal.lacions comercials desmuntables o transportables, incloent-hi els camions botiga, i té lloc en els emplaçaments urbans, perímetres i llocs degudament autoritzats per a aquest efecte. La venda ambulant de qualsevol tipus, no es pot exercir fora dels llocs destinats a aquest efecte a excepció dels casos en què l'Ajuntament ho autoritzi expressament amb motiu d'alguna festa tradicional. Es realitzen 3 mercadets amb aquestes característiques: .Mercadet del Camp d'Esports .Mercadet del Barris Nord .Mercadet d'Antiguitats de la Rambla Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Per correu electrònic - Regidoria de Promoció Econòmica i Industrial, de Comerç, Mercats i Consumimc@paeria.es Tràmit informatiu De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Comerç, Mercats i Consum
Adjudicació de parada en un mercat ambulant Descripció - Sol·licitud per a la venda no sedentària o venda ambulant que es realitza per comerciants fora d'un establiment comercial permanent, amb caràcter ocasional o periòdic, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent-hi els camions botiga, i té lloc en els emplaçaments urbans, perímetres i llocs degudament autoritzats per a aquest efecte Presencialment - Faci clic per obtenir més informació sobre la tramitació presencial Per correu electrònic - imc@paeria.es
Tràmit on-line extern De qui depèn - Ajuntament de Lleida: Departament Comerç, Mercats i Consum de la regidoria Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l'Ocupació i l'Emprenedoria
Pàgina 1 de 27 · Primera pàgina Pàgina anterior Pàgina següent Darrera pàgina anar a

Accés als serveis


Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Veure aquesta web en:
versió mòbil | versió clàssica

© Ajuntament de Lleida | Avís legal
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, subvencionada pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el finançament del Fons Social Europeu.