Lleida Marxa
Inici Notícies

La Paeria tanca el pressupost de 2016 amb un superàvit de 5.170.448,8 euros, que multiplica per 12 el resultat positiu de l’anterior liquidació

Data de publicació: 15/3/2017

En 4 anys, el deute de l’Ajuntament de Lleida s’ha reduït en 46 milions

L’alcalde Ros ha destacat, a banda de la importància econòmica, la capacitat política d’acció que permet aquest superàvit per finançar el reconeixement de deute, la despesa d’enguany i inversions

Per primera vegada des de 2006 creix l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

El període mig de pagament de l’Ajuntament és de 52 dies, baixant 11 dies respecte l’any 2015

REGIDORIA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS MUNICIPALS, LA HISENDA MUNICIPAL I POLÍTIQUES DE TRANSPARÈNCIA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de la tinent d’alcalde i regidora de la Gestió de Recursos Municipals i la Hisenda Municipal, Montse Mínguez, ha presentat avui la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Lleida del 2016 que es tanca amb un significatiu increment del resultat positiu que se situa en 5.170.000 euros. L’any anterior, el romanent aconseguit va ser de 412.000 euros, pel que s’ha multiplicat per 12 el resultat positiu. D’aquests 5’1 milions d’euros positius del pressupost del 2016, 4,9 MEUR corresponen a l’Ajuntament, 163.247,15 a l’Institut Municipal d’Ocupació i 91.374,95 a Turisme de Lleida.

L’alcalde ha destacat la importància econòmica que representa aquest increment en el romanent positiu, així com la capacitat política d’acció, perquè es pot contribuir a finançar el reconeixement de deute, la despesa de l’any en curs i inversions. Una gestió acurada i l’elaboració d’un pressupost ajustat a la despesa real han permès aconseguir aquest superàvit.

En aquest període és destacable que per primera vegada des de 2006 augmenten els ingressos per l’impost sobre construccions i obres per la recuperació de les transaccions immobiliàries dels darrers anys i amb la previsió de continuar amb aquesta tendència. Pel que fa al reconeixement de crèdit aquest any 2016 és de 1,5 M€ una xifra totalment absorbible per romanent positiu, ha explicat la tinent d’alcalde Montse Mínguez.

L’alcalde Ros ha remarcat també l’esforç de la Paeria per reduir el període de mitjana per pagar les factures, que és de 52 dies, havent baixat 11 dies respecte l’any anterior i estant per sota de les mitjanes del sector privat i del sector públic

Cohesió Social, Educació i Ocupació, la major despesa

La Cohesió Social, l’Educació i l’Ocupació és l’àmbit que va rebre la major despesa consolidada del pressupost del 2016, amb un 35,48 per cent del pressupost. La Paeria destina quasi un 70 % a aquesta apartat i a Urbanisme i Via Pública (30,56%). Li segueixen Serveis a la Ciutat (19,98%), Seguretat, Civisme i Règim Interior (13,31%), Serveis de Caràcter General (9,39%) , Economia i Tecnologia (8’87%), Cultura (5,95%), Esports (5,31%), Òrgans de Govern i Grups Municipals (3,62%), Comerç, Mercats, Turisme i Promoció (3,5%) i Participació, Joventut, Sanitat i Drets Civils (3,46%).

Ingressos Consolidats

La Paeria va ingressar 81’45 MEUR per impostos directes (75’59 MEUR l’any anterior).Els ingressos per impostos indirectes va ser de 4’60 MEUR, davant dels 4’14 MEUR del 2015.

Les taxes, preus públics i altres ingressos van aportar al pressupost municipal 31,38 MEUR (30,68 MEUR el 2015); les transferències corrents, 39,35 MEUR (37,97 MEUR al 2015), i els ingressos patrimonials

La tinent d’alcalde Mínguez ha explicat l’evolució positiva de la participació en els ingressos de l’Estat, que ha crescut un milió d’euros més, perquè en el comportament de l’economia de Lleida, si creix l’IVA, l’impost de societats i l’impost de renda, creix la participació d’ingressos.

La recuperació economia s’observa també en l’increment del parc d’immobles a Lleida, que permet un augment en la liquidació de l’IBI, rebut que s’ha tornat a congelar i que ha incorporat ajudes a famílies. En l’apartat de vehicles, el parc dels vehicles es manté constant, amb un lleuger increment en la recaptació de l’impost. Pel que fa a les plusvàlues, la liquidació ha estat superior, amb recuperació de les transaccions immobiliàries a la ciutat en els darrers anys.

La dinàmica immobiliària es veu reflectida alhora en l’impost sobre construcció, instal·lacions i obres, l’ICIO, que torna a repuntar i, per tant, s’ha tornat a créixer amb la previsió que enguany segueixi la mateixa línia. És la primera vegada des de l’any 2006 que creix aquest impost. Mínguez ha apuntat que aquesta dada se situava en 7,6 milions d’euros el 2006 i que ha descendit cada anys, sent el 2016 el primer any que es recupera -ara és de l’1,2 M €-.

La Paeria dedica 966,8 euros per habitant

L’Ajuntament de Lleida dedica 966,8 euros per habitant, sent aquesta la despesa corrent, quan els ingressos fiscals són de 848,6 euros. És a dir, el ciutadà rep més serveis dels que paga.

Romanent i reconeixement de crèdit

En dades de romanent, per aconseguir el superàvit positiu, s’observa que hi ha una millor un increment del romanent per: perquè hi ha una millor tresoreria , dels fons líquids; perquè hi ha menys drets pendents de cobrament i perquè hi ha un sanejament del deute contribuït, menys obligacions pendents de pagament. Montse Mínguez ha remarcat que la Paeria va tancar el 2016 amb les pòlisses de tresoreria a 0, no es devien diners al banc per aquest concepte.

El reconeixement de crèdit és molt inferior al romanent líquid de tresoreria i, per tant, és totalment absorbible pel romanent. El reconeixement de crèdit és d’1,5 milions i suposa un ràtio del 2,5% sobre la despesa, el que mostra que és un reconeixement “molt controlat i ajustat”, segons la tinent d’alcalde. Més de la meitat d’aquest reconeixement, un 56,45%, correspon a una factura de l’aparcament regulat d’EYSA. Mínguez ha explicat que amb la gestió dels parquímetres es pensaven que anirien més ràpid en la recuperació del servei i hi ha dubtes legals per incorporar el servei a l’Ajuntament, quedant pendent aquest reconeixement. Així, es queda en una xifra molt reduïda, amb altres conceptes, com els consums de llum, gas, aigua, que han variat respecte l’any passat amb una reducció del 59,55 % per cent o en Cultura, que la variació ha estat de – 76,87%.

Ràtios

Un altre aspecte que ha destacat Mínguez és que continua el descens del ràtio del deute municipal iniciat el 2012. En 4 anys, ha baixat 35 punts, passant del 89,7 al 55,1%. En milions d’euros, el deute de l’Ajuntament en xifres absolutes ha baixat 46,4 milions d’euros. Tant si es té en compte el deute de l’EMU i el CNC, s’està molt per sota del topall màxim del 110% al qual pot arribar una administració municipal. En despesa financera, el descens continua sent la tònica. Dels 27,6 milions del 2012 es passa als 6,5 milions d’euros de pagament d’interessos. En deute per habitant, el percentatge ha baixat en 4 anys en un 52%, que en euros es tradueix en una reducció de 324 euros. El 2012 aquest deute era de 954,4 euros per habitant i el 2016 és de 630,5 euros.

Període mig de pagament de 52 dies

Mínguez ha parlat de les ràtios de liquidació en què es veu que s’ha arribat a un 96,27% de l’execució dels ingressos i a un 87,9 % de les despeses, i que el període de pagament és de 52 dies de mitjana, sent la ràtio de 21 dies i 30 dies més des que es tramita la despesa. En aquest sentit, l’alcalde Ros ha remarcat que, segons l’enquesta de la Plataforma Multisectorial Contra la Morositat, el sector privat paga en un termini de mitjana de 77 dies, el sector públic, a 71 dies i l’Ajuntament de Lleida ho fa a 52 dies.

Deute altres administracions

Finalment, l’indicador d’autonomia fiscal, que mostra la proporció entre els ingressos propis tributaris i el total d’ingressos, és del 75,2%, i el grau de dependència financera ha baixat 2 punts, és del 24% -proporció entre els que rep l’Ajuntament d’altres administracions respecte el total d’ingressos-. L’Ajuntament de Lleida té pendent de cobrament 5,43 milions d’euros d’altres administracions, que corresponen a 5,3 de la Generalitat i un 0,13 de l’Estat. Aquest deute s’ha reduït, en part, segons ha dit Mínguez, als plans extraordinaris d’assitencia financera de la Generalitat.


<< Tornar

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Veure aquesta web en:
versió mòbil | versió clàssica

© Ajuntament de Lleida | Avís legal
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, subvencionada pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el finançament del Fons Social Europeu.