Funcions del Gabinet d’Alcaldia:

La missió del Gabinet és garantir el suport a l’Alcaldia en l’exercici de les seves responsabilitats i el desenvolupament de les activitats que li corresponen, amb les següents finalitats bàsiques: