Funcions dels/les Directors/es Tècnics/ques d’Equipaments Municipals: