Funcions del/la Director de Serveis i Coordinació General: