Funcions del/la Director/a Tècnic de Recursos Humans: